Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Teemasivu 15

TTH, asentohoito ja lukihäiriö, dysfasia, ADHD, autismi, Asperger, Touretten syndrooma, lievä  kehitysvammaisuus

Otsikossa luetellut neurobiologiset häiriöt sisältävät lukemattoman määrän erilaisia ja eriasteisia näkö-, kuulo-, tunto- ja kehonhahmotuksen oireita ja oireyhdistelmiä. Oireiden päällekkäisyys on tavallista varsinkin silloin, kun häiriöt ovat vakavahkoja. Kun neuropsykologiseen tutkimustietoon yhdistetään asentohoitokokemusten antama tieto, on mahdollista ymmärtää, miten ja miksi nämä oireistot liittyvät toisiinsa.

Tasapainoaistin toimintapuutteet näyttävät selittävän luontevalla tavalla häiriöitä oppimisvalmiuksien kehittymisessä, oppimisessa, tarkkaavaisuudessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä tai käyttäytymisessä silloinkin, kun ympäristötekijät ovat suotuisia eikä ole kyse puutteista yleisessä älykkyydessä.

Mitä pahempi tasapainoaistin toimintahäiriö on, sitä vaikeampia ja laaja-alaisempia sen aiheuttamat oireet aistien, kehon tai aivojen toiminnassa voivat olla ja sitä varhaisemmassa vaiheessa niitä alkaa ilmetä. On tietysti huomattava, että aivojen ja kehon toiminnan rajoituksiin on olemassa muitakin syitä kuin tasapainoaistin toimintahäiriö. Toisaalta TTH:n välilliset haittavaikutukset esim. insuliini- tai kortisolikuormituksena saattavat aiheutttaa esim. hermokudosvaurioita. Nyt kun TTH on hoidettavissa, voidaan saada luotettavampaa tietoa ihmisen toimintakyvystä ja yleisestä älykkyydestä kuin aikaisemmin.

Yllä mainittuihin diagnoseihin voi liittyä niin vaikeita aistien, aivojen ja kehon toiminnan häiriöitä, että ne saattavat pahimmillaan invalidisoida ihmisen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Pienempienkin TTH -oireiden ilmaantuessa asentohoito on tärkeää muiden, vakavampien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.