Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Teemasivu 17

TTH, asentohoito ja tunnemuisti

Mitä enemmän tasapainoaistin toimintahäiriö aiheuttaa lihasjännitystä, sitä enemmän tunto- ja kosketusaisti ylikuormittuu ja sitä huonommin se pystyy reagoimaan. Sen vuoksi myös tunnemuistin sisältö voi jäädä kovin yksipuoliseksi: on vaikeaa ymmärtää, miltä muista tuntuu, kun oma iho tai keho ei ole tunnistanut kyseistä tunnetta. On olemassa myös vaara, että tunteita kuohuttavat tilanteet aiheuttavat äkkipikaisia, harkitsemattomia reaktioita. Saatetaan toistuvasti ajautua samoihin ei-toivottaviin tilanteisiin, koska aikaisemmat tunnekokemukset eivät ole jääneet muistiin.

Huonon tunnemuistin vuoksi tunteiden nimeäminen ja omista tunteista puhuminen saattaa olla vaikeaa. Voi olla vaikeaa ymmärtää muiden tunteita, eläytyä niihin tai tulkita toisten ihmisten eleitä ja ilmeitä. Tunnemuisti saattaa kehittyä yksipuoliseksi, jolloin tunnistetaan vain jännityksen eri asteita, minkä seurauksena syntyy jännityshakuinen elämäntapa, seurataan yhä jännittävämpiä, jopa raaistavia filmejä, pelejä, yms.

TTH:n vuoksi tuntoaisti saattaa toisaalta reagoida kovin herkästi omiin ja muiden tuntemiin mielipahan, pahanolon tai kivun tunteisiin. Tästä voi aiheutua voimakas myötäeläminen ja jopa liiallinen samaistuminen sekä tunnemuistin kuormittuminen. Liian suuri tunnekuorma puolestaan haittaa keskittymistä ja suoriutumista muista tehtävistä.

Yliherkkä tunto- ja kosketusaisti saa koko ihon tai jonkin sen osa reagoimaan kovin herkästi esim. lämpöön, kylmään tai kosketukseen. Hipaisu saattaa tuntua lyönniltä tai pienenkin laastarin irrottaminen tai hiusten harjaaminen voi tuntua tuskalliselta. Vauva ei saata sietää sylikosketusta tai esim. alimman vaatekerran saumat tuntuvat hankalilta.

Koska asentohoidolla voidaan vähentää lihasjännitystä ja adrenaliinikuormitusta, tunto- ja kosketusaistin toiminta saadaan tasapainottumaan. Samalla mielialojen vaihtelu rauhoittuu ja tunnetilojen hallinta helpottuu. TTH -kuormituksen vähentyessä aivot ehtivät ohjata kehon liikkeitä ja toimia. Lapsena aloitettu asentohoito ehkäisee ennalta vaikeampien oireiden syntymistä myöhemmin nuoruusiässä, jolloin usein uhmakkaan nuoren yhteistyöhaluttomuus saattaa estää hänelle tarpeellisen asentohoidon toteutumisen.