Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Mitä on asentohoito?

Asentohoito on kotona suoritettavaa itsehoitoa päivittäin tai ajoittain toistuen. Jos hoito lopetetaan, vanhojen oireiden lisäksi voi ilmaantua myös uusia vaivoja ennemmin tai myöhemmin.  Avustaja on tarpeen, kun liikkuminen ja kääntyminen on hankalaa. Asentohoidossa tarvotaan kolme erilaista  liikesarjaa. Niissä saadaan pää liikkeeseen, joka muistuttaa tasapainoaistin kaarikäytävien muotoa. Jokaisella kaarikäytävällä: vaaka-, taka- ja yläkaarilla on oma liikesarjansa. Niiden avulla kaarikäytäviin jääneet kalkkikivihiukkaset, jotka aiheuttavat häiriön, saadaan palaamaan painovoiman avulla oikeisiin asemiinsa.

Liikesarjat aloitetaan vasemman puolen hoidolla ja hoitojen vasen - oikea -järjestystä vaihdellaan jokaisella hoitokerralla. Katso TTH:n testaamisesta

 Asentohoidon aloitusvaiheessa aina ensin hoidetaan vaakakaaret, sitten muutaman päivän kuluttua tulevat mukaan takakaaren hoidot ja sen jälkeen taas muutaman päivän kuluttua hoitoketjuun lisätään viimeksi yläkaarien liikesarjat. Jatkossa hoitojärjestys määräytyy sen mukaan, että rajuimmat liikesarjat (ylä- ja takakaariin) tehdään vuorotellen ensimmäisinä ja rauhallisimmat liikkeet (vaakakaariin) viimeisenä. On tärkeää hoitaa kaikkia kaarikäytäviä, jotta hoitamattomat osuudet eivät huononna hoitotulosta.

Muutoksia asentohoidon liikesarjojen hoitoasennoissa, -järjestyksessä ja -rytmissä on tehty sen vuoksi, että liikeradat muistuttaisivat mahdollisimman tarkasti kaarikäytävien muotoa. Mitä pahempi tasapainoaistin häiriö on, sitä enemmän pienempikin puute hoitotekniikassa huonontaa hoitotulosta. Hoitotekniikkaa hiomalla sekunti sekunnilta on päästy vähitellen yhä parempiin hoitotuloksiin, joskin samalla on tullut ilmi muiden toimenpiteiden tärkeys, kuten erityisesti nivelten ja nikamien asentovirheiden korjaaminen jäsenkorjauksella sekä silmälasien, ravinnon ja liikunnan merkitys.

Asentohoito voi vaikuttaa ihmiseen monin tavoin kuten itse tasapainoaistin häiriökin. Tärkeätä on edetä vaiheittain, jottei keho joutuisi liian voimakkaaseen muutostilaan, eivätkä vieroitusoireet tulisi kovin hankaliksi. Se, kuinka usein hoidetaan, riippuu kunkin henkilön tuntemuksista, voinnista ja iästä. Jos uusi hoitovaihe aiheuttaa oireita, ne ovat joko vieroitusoireita, jotka menevät ohi muutamassa päivässä tai jos ne jatkuvat, on tarpeen kokeilla seuraavaa hoitovaihetta tai vähentää hoitoja tilapäisesti, jotta keho ehtii tottua tasapainoaistin uuteen ohjaukseen.

Asentohoidon yleisimpiä vieroitusoireita ovat vatsaoireet (ripulia, pahoinvointia) tai päänsärkyä, joka menee ohi muutamassa päivässä. Lihaskipuja tai voimattomuutta lihaksissa saattaa myös esiintyä, koska lihasten liikeradat muuttuvat. Nesteaineenvaihdunnan parantuessa voi esiintyä ns. puhdistusyskää tai -nuhaa. Samasta syystä korvakäytävien puhdistuminen tehostuu.

Mitä vakavampi tasapainoaistin häiriö on, sitä tärkeämpää on tehdä kaikkia hoitoja jatkuvasti päivittäin totutteluvaiheen jälkeen. Siten voidaan edistää koko kehon terveyttä ja hyvinvointia parhaiten. Lievemmissäkin häiriöissä on hyödyllistä tehostaa hoitoja mm. nopeissa kasvuvai-heissa, rokotusten edellä ja jälkeen, murrosiässä, fyysisen tai psyykkisen rasituksen yhteydessä, syys- ja talvikuukausina, raskauden aikana, kuukautisten edellä ja aikana sekä viimeistään ikääntymisen myötä.

Heikkokuntoisten ja / tai iäkkäiden henkilöiden on todennäköisesti turvallisinta pitäytyä vain pahimpien oireiden (esim. huimauksen) hoitoon käyttämällä vain vaakakaaren liikesarjaa. Koko asentohoitoketjun käyttäminen saattaisi lisätä kuonan eritystä niin paljon, että sisäelimet eivät pystyisi sitä käsittelemään. Kudosvauriot kehossa ja lääkehoito saattavat heikentää asentohoidon tehoa.

Ole varovainen hoitoa tai uutta hoitovaihetta aloittaessasi: käytä avustajaa, jos olet iäkäs tai kehossa on jäykkyyttä, huimausta, tms. Vältä tällöin jonkin aikaa esim. kiipeämistä, nopeita käännöksiä, uintia, pyöräilyä tai autolla ajoa ja liiku varovasti portaissa.

Tarkistuta terveydentilasi aika ajoin säännöllisen asentohoidon lisäksi. On mahdollista, että ilmaantuu vaivoja, jotka tarvitsevat muutakin hoitoa, esim. leikkaushoitoa. Jos hankalia oireita ilmenee, ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin. Keskustele kaikista sairauden lääkitykseen liittyvistä asioista lääkärin kanssa.

On tärkeää seurata mittauksilla esim. verenpainetta, verensokeria ja -suolaa, jotta lääkitystä voidaan vähentää mahdollisimman nopeasti. Koska asentohoidon avulla kehossa lähtee liikkeelle paljon kuona-aineita, erityisesti maksan ja munuaisten toiminnan kannalta on tärkeää, että ne pystyvät poistamaan näitä kuona-aineita ilman lääkkeiden aiheuttamaa lisäkuormaa. Kehon kuntoutuessa esim. nesteenpoisto-, uni-, kipu- ja mielialalääkkeiden vähentäminen/ lopettaminen vaikuttavat edullisesti tasapainoaistinkin toimintaan ja samalla asentohoitotulokset tehostuvat.

Akupunktiohoidolla voidaan auttaa kehoa kuntoutumaan nopeammin hankalistakin oireista ja lääkehoidon sivu- ja jälkivaikutuksista, koska osa lääkkeistä aiheuttaa fyysistä ja/tai henkistä riippuvuutta. Katso Tarvitaanko muuta?