Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:297636 kpl

Mitä on asentohoito?

Asentohoitona käytettävissä liikesarjoissa saadaan pää liikkeeseen, joka muistuttaa tasapainoaistin kaarikäytävien soikeaa muotoa. Samalla karkuteillä olleet kalkkikivihiukkaset, jotka ovat aiheuttaneet häiriön, saadaan palaamaan painovoiman avulla oikeisiin asemiinsa. Liikesarja aloitetaan joka tapauksessa vasemman puolen hoidolla ja hoitojen vasen - oikea -järjestystä vaihdellaan jokaisella hoitokerralla. Katso TTH:n testaamisesta

Muutokset asentohoidon hoitoasennoissa, -järjestyksessä ja  -rytmissä ovat johtuneet siitä, että hoitotuloksissa on havaittu puutteita. Liikeradat eivät ole matkineet riittävän tarkasti kaarikäytävien muotoa. Hoitojärjestys määräytyy sen mukaan, että rajuimmat hoitoliikkeet (ylä- ja takakaaret) tehdään vuorotellen ensimmäisinä ja pienimmät/rauhallisimmat liikkeet (vaakakaaret) viimeisenä. Asentohoidon aloitusvaiheet eroavat hoitojärjestyksensä puolesta siten, että aina ensin hoidetaan vaakakaaret, sitten tulevat mukaan takakaaren hoidot ja viimeksi yläkaaret. Mitä pahempi tasapainoaistin häiriö on, sitä enemmän pienempikin puute hoitotekniikassa huonontaa hoitotulosta. Hoitotekniikkaa hiomalla sekunti sekunnilta on päästy vähitellen yhä parempiin hoitotuloksiin.

Asentohoito on kotona suoritettavaa itsehoitoa päivittäin tai ajoittain toistuen. Jos hoito lopetetaan, vanhojen oireiden lisäksi voi ilmaantua myös uusia vaivoja ennemmin tai myöhemmin. Hoitoon ei tarvita mitään lääkkeitä eikä välineitä. Tukeva tyyny vatsan alla voi helpottaa kankeasti liikkuvan keho kääntymistä vatsalleen vaakakaaren liikesarjassa. Avustaja on tarpeen, kun liikkuminen ja kääntyminen on hankalaa.

Koska kaarikäytävä-ärsytystä on jossakin määrin kaikissa kaarikäytävissä, asentohoidon onnistumisen edellytys on, että hoito etenee vaiheittain vähitellen jokaiseen niistä. Tämä käy ilmi siitä, että hoitona käytettävät liikesarjat saattavat nopeastikin pahentaa alunperin lievempää ärsytystä vielä hoitamattomissa kaarikäytävissä. Niissä oleva häiriö voi mitätöidä asentohoidon vaikutuksen kokonaan, ellei siirrytä seuraavaan hoitovaiheeseen. Vanhat oireet saattavat palata ja pahentuakin tai voi ilmaantua aivan uusia oireita vielä hoitamattomien kaarikäytävien otokonio-ärsytyksen vuoksi.

Asentohoito vaikuttaa eri ihmisiin hyvin eri tavoin, kuten itse tasapainoaistin häiriökin. Tärkeätä on edetä vaiheittain, jottei keho joutuisi liian voimakkaaseen muutostilaan, eivätkä vieroitusoireet tulisi kovin hankaliksi. Se, kuinka usein hoidetaan, riippuu kunkin henkilön tuntemuksista, voinnista ja iästä. Jos uusi hoitovaihe aiheuttaa oireita, ne ovat joko vieroitusoireita, jotka menevät ohi muutamassa päivässä tai jos ne jatkuvat, on tarpeen kokeilla seuraavaa hoitovaihetta tai vähentää hoitoja tilapäisesti. Heikkokuntoisilla ja iäkkäillä henkilöillä keho totutetaan hitaammassa tahdissa asentohoitoihin, jotta vieroitusoireet eivät tule liian voimakkaiksi.

Mitä vakavampi tasapainoaistin häiriö on ja mitä kauemmin se on vaikuttanut, sitä tärkeämpää on tehdä kaikkia hoitoja jatkuvasti päivittäin totutteluvaiheen jälkeen. Siten voidaan edistää koko kehon terveyttä ja hyvinvointia parhaiten.

Lievemmissäkin häiriöissä on hyödyllistä tehostaa hoitoja mm. nopeissa kasvuvaiheissa, murrosiässä, fyysisen tai psyykkisen rasituksen yhteydessä, syys- ja talvikuukausina, raskauden aikana, kuukautisten edellä ja aikana sekä viimeistään ikääntymisen myötä.

Tasapainoaistin hoidon aloittaminen ja erityisesti sen säännöllinen jatkaminen on vaikeinta silloin, kun on kyse kauan kestäneistä tai hankalista oireista, jotka ovat muuttaneet persoonallisuutta, elintapoja, työskentely- tai opiskelutottumuksia. (katso esim. AD/HD-oireistot)

Ole varovainen hoitoa tai uutta hoitovaihetta aloittaessasi: käytä avustajaa, jos olet iäkäs tai kehossa on jäykkyyttä, huimausta, tms. Vältä tällöin jonkin aikaa esim. kiipeämistä, nopeita käännöksiä, uintia, pyöräilyä tai autolla ajoa ja liiku varovasti portaissa.

Tarkistuta terveydentilasi aika ajoin säännöllisen asentohoidon lisäksi. On mahdollista, että ilmaantuu vaivoja, jotka tarvitsevat muutakin hoitoa, esim. leikkaushoitoa. Jos hankalia oireita ilmenee, ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin. Keskustele kaikista sairauden lääkitykseen liittyvistä asioista lääkärin kanssa.

On tärkeää seurata mittauksilla esim. verenpainetta, verensokeria ja -suolaa, jotta lääkitystä voidaan vähentää mahdollisimman nopeasti. Koska asentohoidon avulla kehossa lähtee liikkeelle paljon kuona-aineita, erityisesti maksan ja munuaisten toiminnan kannalta on tärkeää, että ne pystyvät poistamaan näitä kuona-aineita ilman lääkkeiden aiheuttamaa lisäkuormaa. Kehon kuntoutuessa esim. nesteenpoisto-, uni-, kipu- ja mielialalääkkeiden vähentäminen/ lopettaminen vaikuttavat edullisesti tasapainoaistinkin toimintaan ja samalla asentohoitotulokset tehostuvat.

Akupunktiohoidolla voidaan auttaa kehoa kuntoutumaan nopeammin hankalistakin oireista ja lääkehoidon sivu- ja jälkivaikutuksista, koska osa lääkkeistä aiheuttaa fyysistä ja/tai henkistä riippuvuutta.