Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337934 kpl

Teemasivu 13

TTH, asentohoito ja lihasvoiman hallinta

Lihasten toiminnassa tarvitaan liikenopeuden ja –tarkkuuden lisäksi myös lihasvoiman tarkoituksenmukaista hallintaa. Silloin lihaksen täytyisi pystyä tunnistamaan rentouden ja jännittyneisyyden välisiä eroja. Mitä enemmän tasapainohäiriö jännittää lihaksia, sitä vaikeammaksi tulee myös lihasvoiman annostelu. Esimerkiksi kynänterän toistuva katkeaminen kirjoitettaessa johtuu käden lihasten huonosta kyvystä hallita lihasvoimaa. Samasta syystä kevyeksi kosketukseksi tarkoitettu käden liike voi muuttua ikäväksi tönäisyksi tai kovakouraiseksi otteeksi. Myös etäisyyden hahmottamisen vaikeus voi aiheuttaa tahattomia lihasten virheliikkeitä. Kovaotteisen henkilön voi olla vaikea ymmärtää aiheuttamaansa kivun tunnetta, koska hänen oma tunto- ja kosketusaistinsa on lihasjännityksen kuormittama ja reagoi sen vuoksi huonosti. Siksi hän ei saata tuntea kevyitä kosketuksia ollenkaan eikä kovakaan ote tunnu juuri miltään. Hänen huono tunnemuistinsa ei auta häntä ymmärtämään toisessa aiheuttamaansa kipua. (katso erilainen tuntija)

Kun lihasvoiman huonoon hallintaan yhdistyy tunnetilojen ja mielialojen hallinnan vaikeus, voi syntyä äkkipikaisia tunteenpurkauksia, joihin liittyy liiallista voimankäyttöä. Taipumus harkitsemattomiin, väkivaltaisiin toimintatapoihin voi liittyä vaikeimpiin TTH-oireisiin. (katso AD/HD-oireistot)

Vaikeimpia tilanteita syntyy silloin, kun lasten toiminta on kovin impulsiivista ja uhmakasta, eikä vanhempien kärsivällisyys riitä tilanteiden rauhalliseen selvittelyyn. Hyökkäävien ja väkivaltaisten toimintatapojen kohteiksi voivat joutua siis myös omat perheenjäsenet.