Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:297637 kpl

Asentohoitojen rytmi

Tasapainoaistin rakenne ja häiriötön toiminta tekevät mahdolliseksi sen, että se pystyy tarvittaessa ohjaamaan kehoa ja sen lihaksia hyvinkin nopeasti. Sen vuoksi myös asentohoitorytmin nopeutuminen on ollut ymmärrettävä ja välttämätön ilmiö.  

"Perinteisiin" asentohoitotekniikoihin (esim. Lempert, Epley, Rahko) verrattuna tällä sivustolla esitellyn hoitotekniikan rytmi on nopeutunut huomattavasti. Jokaisen kaarikäytävän liikeradan loppusuora näyttää tulevan pystysuoraan alas, mikä on välttämätöntä, jotta painovoima pystyy pitämääm kaaritiehyet mahdollisimman puhtaina kalkkikivihiukkasista.

Pienioireiselle henkilölle todennäköisesti sopii parhaiten yhtäjaksoinen, nopea liikesarja ilman pysähdyksiä kaikkiin kaarikäytäviin. Videolla nähtävien kunkin liikesarjan kesto on noin 13 sekuntia. Jos oireita on enemmän, on kokeiltava hitaampaa liikesarjaa tuntemusten mukaan joko kaikissa liikesarjoissa tai jomman kumman puolen hoidoissa tai vain jossakin yksittäisessä liikesarjassa. Lapsilla kannattaa kokeilla vähän nopeampaakin rytmiä.  Metronomi on hyvä apuväline liikesarjan keston hienosäädössä.

Liikesarjan tilapäinen hidastaminen saattaa olla tarpeen silloin, kun tasapainoaisti kuormittuu tavallista enemmän, jonka vuoksi siis siirrettäviä hiukkasia on tavallista enemmän. Tälläisia tilanteita voivat olla esim. tavallista voimakkaampi fyysinen tai psyykkinen rasitus, raskaus, nopea kasvuvaihe, ikääntyminen, loppusyksy ja talvi, täyden/pimeän kuun vaiheet, voimakkaat auringon magneettimyrskyt.

Viimeaikaisten asentohoitokokemusten myötä on tullut yhä ilmeisemmäksi, että hankalampien, monioireisten yhdistelmien taustalla voi olla niin paljon kaarikäytävien rakenteellista erilaisuutta, ahtautta, yms, että yhtäjaksoiset, hidastetutkaan liikesarjat eivät auta. Lisäksi kalkkikivihiukkaset voivat olla toisiinsa kiinnittyneitä joissakin kohdin. Tarvitaan jopa pysähdyksiä, joiden kesto saattaa olla erilainen eri karikäytävien hoidossa. Kokeile noin 5 - 40 sekunnin pysähdyksiä oman tarpeesi mukaan. Näiden lisäksi saatat tarvita myös erilaisia kallistuksia jopa niin, että yhdellä ja samalla henkilöllä jokaisen kaarikäytävän liikesarjan täytyy olla hiukan erilainen kuin muiden.

Tärkeätä olisi saada mahdollisimman tarkka, moniulotteinen magneettikuva tasapainoaistista, jotta liikesarjat voitaisiin hienosäätää erityisesti moni/vaikeaoireisen henkilön tarpeisiin.

Asentohoidon alusssa henkilökohtainen opastus on lähes aina välttämätön, jotta liikesarjat saadaan tarkoiksi mahdollisimman nopeasti. Vaikeasti liikkuva /monioireinen henkilö tarvitsee avustajaa pitempään.