Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Asentohoitojen rytmi

Tasapainoaistin rakenne ja häiriötön toiminta tekevät mahdolliseksi sen, että se pystyy tarvittaessa ohjaamaan kehoa ja sen lihaksia hyvinkin nopeasti.  Sen vuoksi myös asentohoitorytmin nopeutuminen on ollut ymmärrettävä ja välttämätönkin ilmiö. Näin ollen asentohoidon onnistuminen riippuu paljolti hoitorytmistä eli siitä, millä nopeudella kukin liikesarja tehdään. Useimmille todennäköisesti sopii parhaiten yhtäjaksoinen, nopea liikesarja ilman pysähdyksiä kaikkiin kaarikäytäviin.

Liikesarjan tilapäinen hidastaminen saattaa olla tarpeen silloin, kun tasapainoaisti kuormittuu tavallista enemmän, jonka vuoksi siis siirrettäviä hiukkasia on tavallista enemmän. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. tavallista voimakkaampi fyysinen tai psyykkinen rasitus, raskaus, nopea kasvuvaihe, ikääntyminen, loppusyksy ja talvi, täyden/pimeän kuun vaiheet, voimakkaat auringon magneettimyrskyt.

Viime vuosien asentohoitokokemusten myötä on tullut yhä ilmeisemmäksi, että hankalampien, monioireisten yhdistelmien taustalla on kaarikäytävien rakenteellista erilaisuutta, ahtautta, yms, jolloin nopeat, yhtäjaksoiset liikesarjat eivät auta. Tarvitaan hitaampia, erilaisia hoitorytmejä ja jopa pysähdyksiä. Näiden lisäksi saatetaan myös tarvita erilaisia kallistuksia jopa niin, että yhdellä ja samalla henkilöllä täytyy jokaisen kaarikäytävän liikesarjan olla hiukan erilainen kuin muiden. Tärkeätä olisi saada mahdollisimman tarkka, moniulotteinen magneettikuva tasapainoaistista, jotta liikesarjat voitaisiin hienosäätää erityisesti moni/vaikeaoireisen henkilön tarpeisiin.

Asentohoidon alussa henkilökohtainen opastus on lähes aina välttämätön, jotta liikesarjat saadaan mahdolllisimman tarkoiksi. Vaikeasti liikkuva /monioireinen henkilö tarvitsee avustajaa pitempään.

"Perinteisiin" asentohoitotekniikoihin (esim. Lempert, Epley, Rahko) verrattuna nopeampi hoitorytmi perustuu siihen, että pään kallistuksia ja kiertoja liikesarjoissa on hiottu vastaamaan tarkemmin kaarikäytävien muotoa ja liikkeiden kiertosädettä on pienennetty mahdollisimman paljon. Opastusvideolla nähtävien yhtäjaksoisten liikesarjojen kesto aloitusasennosta loppuvaiheen pää pystysuoraan asentoon on noin kolmetoista sekuntia.