Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Teemasivu 32

TTH, ajotaito ja liikenneturvallisuus

Ajoneuvon kuljettajan ajotaidon kehittymisen ja liikenneturvallisuuden kannalta olisi hyödyllistä selvittää tasapainoaistin toimintakunto mm. seuraavissa tapauksissa:

  • ajotaitoa varten opiskeltavan teoriatiedon omaksuminen tuntuu työläältä
  • teoriakokeesta selviytymistä haittaa kirjallisten kysymysten sisällön ymmärtämisen vaikeus, jännitys tai asioiden muistaminen on hidasta
  • ajoneuvon hallintaa ja ajoharjoittelua vaikeuttaa samanaikaisten toimintojen hallinta: ajoreitin, muun liikenteen ja liikennemerkkien seuraaminen sekä ajoneuvon hallintalaitteiden käyttö, joka voi olla kömpelöä ja hidasta tai hätäistä
  • suuntien, etäisyyksien ja välimatkojen hahmottaminen on vaikeaa
  • näkeminen on vaikeaa näkökentän reuna-alueilla
  • silmien ja käsien tai silmien ja jalkojen yhteistoiminta on vaikeaa; ohjeiden muistaminen on epävarmaa
  • varsinkin hankalissa olosuhteissa: vilkkaassa liikenteessä tai huonoissa valaistus- tai sääolosuhteissa ajoa haittaa kova jännitys ja silmien väsyminen
  • ikääntyvän kuljettajan ajotaidon seurannassa
  • holtiton ajotapa, rattijuopumus ja muut liikennerikkomukset

Asentohoidolla voidaan korjata tehokkaasti aistien hahmotusta, kehon koordinaatiota ja nopeuttaa suuntien hahmottamista, mikä on tärkeää liikennöitäessä kovavauhtisessa liikenteessä.