Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Teemasivu 37

TTH:n perinnöllisyys ja yleisyys

Tasapainoaistin toimintahäiriö periytyy voimakkaasti. Tavallista on, että ainakin jommallakummalla vanhemmista ja useimmilla sisaruksista on jotakin häiriöön liittyvää (Rahko).

Tasapainohäiriö periytyvänä ilmiönä saattaa ”ketjuttaa” tiettyjä liitännäissairauksia tai vaivoja lisäämällä perinnöllistä alttiutta niihin, vaikka ne eivät itsessään olisikaan periytyviä. Näyttää siltä, että joissakin suvuissa korostuvat tietyntyyppiset oireyhdistelmät: esim. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes tai oppimisvaikeudet.

Neurologisen ja neuropsykologisen tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että TTH on erityisesti vaikeampioireisena yleisempi pojilla / miehillä kuin tytöillä / naisilla. Nelivuotiailla tehdyn tutkimuksen mukaan, kehityksen viiveitä tai eriasteisia selvempiä pulmia oli kolmasosalla tutkituista; pojista puolella ja tytöistä neljäsosalla. (Valtonen) Tietynasteisten oppimisen ja keskittymisvaikeuksien osalta arvio on ollut noin viidesosa väestöstä.

Kaiken kaikkiaan voidaan olettaa, että viimeistään viimeisinä elinvuosinaan valtaosalla väestöä on jonkinasteisia TTH-oireita, joita on pidetty tyypillisinä ikääntymisvaivoina. Systemaattista tutkimustietoa yleisyydestä ei toistaiseksi ole.

Tasapainoaistin toimintahäiriön välittömistä tai välillisistä vaikutuksista esim. kansanterveyteen, koulutustasoon, onnettomuusriskeihin, mielenterveysongelmiin sekä näiden ilmiöiden keskinäisiin riippuvuuksiin voidaan päätellä jo olemassa olevista tutkimuksista, kun tiedetään, mistä kaikesta TTH:ssa voi olla kyse. Sukupuolierot joissakin tutkimustuloksissa voivat omalta osaltaan antaa vihjeen TTH:n osuudesta po. ilmiöön.