Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337933 kpl

TTH :n oireita

Kaikilla soluilla, kudoksilla ja elimillä on oma erityinen rakenteensa ja toimintansa, mutta toisaalta ne kaikki kuuluvat samaan aineenvaihduntajärjestelmään (neste, suola, sokeri ja rasva). Juuri tämän on tasapainoaistin hoito (asentohoito ja muut toimenpiteet) onneksi opettaneet. Nämä kokemukset auttavat ymmärtämään, miksi ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen kehossa. Tämä on paras lahja, minkä luonto voi antaa meille, paitsi syntymän ja itse elämän: mahdollisuuden ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäistä ennalta toimintahäiriöitä ja sairautta kehossa jopa ennen kuin lapsi on syntynyt.

Tasapainoaistin hoitaminen ei kuitenkaan saata riittää, jos kehossasi on ollut eri kudosten tai elinten sairauksia, tai vammoja, jotka ovat vaatineet lääkitystä, leikkauksia, yms. Sen vuoksi asentohoito täytyy aloittaa varovasti. Jos tulee uusia oireita, lääkehoito, leikkaus tms. voi olla tarpeen. Joten tarkistuta terveydentilasi aika ajoin.

Seuraavaksi otan esille hyvin suuren valikoiman oireita, joilla voi olla suora tai välillinen yhteys tasapainoaistin eriasteisiin häiriöihin. Ne on ryhmitelty pääsiallisten TTH -taustatekijöiden mukaan. On syytä ottaa huomioon, että tasapainoaisti voi vaikuttaa kehon toimintaan monia eri reittejä. Sen vuoksi jotkin oireet mainitaan useissa eri yhteyksissä. Useimpia oireita käsitellään myös eri luvuissa näillä sivuilla. Pituudestaan huolimatta seuraava lista ei ole täydellinen.

(Katso Asentohoitojen rytmi  Tarvitaanko muuta?)

Lihasjännitys: virheellisiä liikeratoja

Silmää ohjaavat lihakset

Lukemaan oppiminen hidasta; lukeminen hidasta tai hätäistä; luetun ymmärtäminen vaikeaa; olennaisen asiasisällön löytäminen tekstistä vaikeaa; huono näkömuisti; mikä tahansa muukin tarkkaa näkemistä vaativa työ hankalaa; väsyvät silmät; näkeminen erityisen hankalaa huonoissa valaistusolosuhteissa tai väsyneenä; näkeminen vaikeaa näkökentän reuna-alueilla; kapea näkökenttä; vääristynyt näkökenttä: esim. vaakasuorat pinnat nousevat pystyyn tai kaatuvat alaspäin; erikoinen värien tai muotojen näkeminen; kolmiulotteisuuden ja etäisyyksien hahmottaminen vaikeaa; tilan hahmottaminen vaikeaa: tavaroiden löytäminen ja paikoilleen laittaminen vaikeaa; katseen kiinnittäminen vaikeaa liikkuvaan kohteeseen vaikeaa: välttää silmiin katsomista; yliherkkä näköhahmotus; häikäistyy tavallisessa valaistuksessa; silmät liikkuvat epätavallisen nopeasti; tuijottava katse; silmien lihasten jännittyneet myös nukkuessa, jolloin silmät jäävät osittain auki; suuntien tunnistaminen hidasta; oppimisvaikeuksia esim. matematiikassa, vieraissa kielissä; kirjoittamaan oppiminen hidasta: tavu-, sana- tai lauserajojen hahmottaminen vaikeaa, lauserakenteen hallinta vaikeaa, symmetristen kirjainten sekaantuminen, ylämerkillisten ja ylämerkittömien kirjainten sekaantuminen; tekstin tai kuvan sijoittaminen paperille vaikeaa; pimeänpelko: näköaisti ei tue tasapainoaistia ja hahmot alkavat ”liikkua” näkökentässä; näköaisti ei saa kiinteää tukipistettä näkökentässä ; ahtaan-. korkean- tai avoimenpaikankammo, matkapahoinvointi

Puhe- ja hengityslihasten toiminta / muita puheongelmia

Puheen kehityksen hitaus; ääntämisen kankeus; äännevirheet; katkeileva puhe; änkytys; hiljainen, kova, väsyvä, kimeä, möreä ääni; äänellisiä nykimisoireita; esiintymisjännitys; puheen sisällön hallinta vaikeaa: puhe ei ole tilanteeseen sopivaa tai ajatus katkeilee; toisten puheen keskeyttäminen; jatkuva puhetulva; vähäpuheisuus myös tuttujen kesken

Muut lihakset, kehon koordinaatio ja lihasvoima

Liikuntataidot kehittyvät hitaasti; jalkaterien liikeradat kääntyvät sisään- tai ulospäin; virheelliset liikeradat rasittavat niveliä; liiketasapainon ongelmat: hätäinen, ylivilkas, kömpelö, hidas liikkuminen; onnettomuusalttius; rasitusvammojen riski; liikesarjojen muistaminen vaikeaa; suuntien tunnistaminen vaikeaa; työvälineen, ajoneuvon yms. hallinta vaikeaa; horjuva käsiala; samanaikaisten toimintojen vaikeus; joustamattomat lihasliikkeet, jonka vuoksi keho tärähtelee -> kipua vatsassa tai päänsärkyä; lihakset kipeytyvät herkästi: lihakset palautuvat hitaasti rasituksesta; kehon keskiviivan ylitys vaikeaa; kehon liikkeet toispuoleisia; silmien ja käsien yhteiskäyttö vaikeaa: esim. horjuva käsiala; silmien ja jalkojen yhteiskäyttö vaikeaa; hidas tai hätäinen reagointi ajoneuvon hallinnassa; nykimisliikkeet; purennan toispuoleisuus; hampaiden kirskuttelu nukkuessa; kasvojen lihasten toispuoleisuus; pakkoliikkeet; vapina; huimaus.

Virtsarakon lihasten hallinta: lapsi tarvitsee vaippaa pitkään; virtsankarkailu

Suoliston lihakset: ummetus, peräpukamat (+verenkierto)

Niska- ja hartialihasten jännittyneisyys: päänsärky, migreeni, aivoverenkierron ongelmat.

Erilaiset lihassäryt ja -krampit, noidannuoli, iskias ym. hermosäryt, vapina, kahvikuppineuroosi, levottomat jalat, puutuminen, nivelkivut, kulumisvaivat, reumaattiset vaivat.

Kurkunpään, suun ja hengityslihakset: nielemisongelmat: rakeinen ruoka, tabletit vaikeita nieltäviä; vauvan imemisongelmat; kurkunpään lihasten krampit pahan yskän yhteydessä (taipumus laryngiittiin); toistuva väärään kurkkuun nieleminen.

Staattisen tasapainon ongelmat: istumatasapaino epävakaa; levoton makuuasento; nukahtamisvaikeus; paikallaan seisominen vaikeaa.

Lihasvoiman hallinta vaikeaa: äkkipikaisia liikkeitä; tahattomia, kovia otteita; aggressiivisia toimintatapoja mielialojen ja tunteiden hallinnan pettäessä.

Kohonnut adrenaliinin (ponnistushormonin) eritys

Kuulohahmotuksen yliherkkyys; epätarkka kuulo; kuulon alentuma; tinnitus; kuulo herkistyy kehon sisäisille äänille; puheen ymmärtäminen vaikeaa; suullisten ohjeiden ymmärtäminen ja muistaminen vaikeaa; äidinkielen puhemallin kuuleminen epätarkkaa: hidas puheen ja kielen kehitys, koska pitkien ja lyhyiden vokaalien tai konsonanttien erottelu vaikeaa, pitkien sanojen ja lauseiden hahmottaminen vaikeaa; puhe niukkaa tai hidasta: nimeäminen vaikeaa tai epätarkkaa; täytesanoja runsaasti; sanojen runsas toistelu; vaikea keskittyä kuulemansa puheen sisältöön, esim. vivahteiden tulkinta vaikeaa: tosikkomainen, kirjaimellinen suhtautuminen kuulemaansa.

Nukahtamisvaikeuksia, erilaisia unihäiriöitä, uniapnea.

Syömishäiriöt; pitkät ruokailuvälit ; ahmiminen; toistuva makean- tai suolaisennälkä.

Aistitoimintojen yliherkkyys / epätarkkuus; aivot ylikuormittuvat, työmuisti häiriintyy.

Tunto- ja kosketusaistin toiminta häiriintyy: huonosti reagoiva tuntoaisti: iho ei tunnista kylmää, kuumaa tai kosketusta; huono tunnemuisti: vaikea eläytyä muiden tuntemuksiin, myötäelämisen vaikeus; ihonalainen tuntoaisti hyvin herkkä: esim. rokotus tai hammaslääkäripelko.

Yliherkkä tuntoaisti: hipaisukin tuntuu lyönniltä; vaatteiden saumat tai karhea kangas haittaavat; iho reagoi herkästi kuumaan, kylmään tai kosketukseen; itkuherkkyys; voimakas myötäeläminen; voimakkaat mielialavaihtelut; tunne-elämän hallinnan vaikeus; arkuus, ujous, yksinäisyys; ei uskalla olla yksin - tarrautuu kaveriin; paniikkihäiriö, erilaiset pelkotilat, ahdistuneisuus, masentuneisuus. (Katso mielenterveys)

Koko sisäeritysketju (hormonieritys) ja aineenvaihdunta häiriintyy; kuivumisoireita missä tahansa kehon osassa: iholla, silmissä, korvissa, hengitys- ja ruoansulatuskanavissa, sukuelimissä... (Sjögrenin syndrooma); tulehdusalttius; rasva- ja nestekertymät, ylipaino; kuukautiskivut; vaihdevuosivaivat; lisääntymiselinten vaivat ja sairaudet; lapsettomuus; pituuskasvun poikkeamat.

Verensokeri kohoaa , insuliinin eritys lisääntyy, kortisolin eritys lisääntyy. (Katso: Insuliini ja sen vaarat sekä neste- ja suola-aineenvaihdunta)

Ääreisverenkierto huononee: kylmät jalat tai kädet; puna-, sini- valkosormisuus; kynsien ja hiusten hauraus; jalkaterien ja käsien ihon kuivuminen; hiuspohjan ongelmat, varhainen hiustenlähtö tai harmaantuminen.

Sydämen toiminta kiihtyy, verenpaine kohoaa.

Runsas hikoilu, voimakashajuinen hiki.

Kehon ja aivojen rasitustila

Aamuherääminen vaikeaa riittävästä yöunesta huolimatta; uupuminen; heikko stressin sietokyky: pienikin epämukavuus rasittaa.

Keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ongelmat: toiminta hidasta, hätäistä tai lyhytjänteistä, toiminnan suunnittelu ja ajankäytön arviointi vaikeaa, muistitoiminnat häiriintyvät; nimeämisvaikeus; toiminnan viimeistely puutteellista; vaihteleva koulumenestys, alisuoriutuminen; täydellisyyteen pyrkiminen, jatkuva pingottaminen – virheiden pakonomainen välttäminen; sietää huonosti epäonnistumisia; urautuneet toiminta- tai ajattelutavat; kokonaisuuksien hahmottaminen vaikeaa ; ”yhden asian ihminen”; fyysinen tai psyykkinen ponnistelu vastenmielistä; kärsimättömyys; mukavuudenhalu; riippuvuus mielihyvää aiheuttavista asioista; uhkarohkeus: vaaratilanteiden ennakointi vaikeaa; uhmakkuus; onnettomuusalttius; teennäisiä rooleja: esim. pelle tai käskyttäjä; voimakas esiintymistarve; käyttäytymisen ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet; lyhytjänteisyys ja vastavuoroisuuden puute ihmissuhteissa; (Katso AD/HD- oireistoja ...)

Diagnosoituja neurobiologisia oireyhdistelmiä:

AD/HD, autismi, asperger, dysfasia, lukihäiriö, Touretten syndrooma, lievä kehitysvammaisuus.

Muita oireita:

”Kuuhulluus”

Raskauden aikaiset vaivat

Synnytyksen jälkeinen väsymys, masennus, yms.

Selittämättömät pahoinvointikohtaukset, närästys

Katso lisäksi: Sisäeritys (hormonit) ja aineenvaihdunta

Insuliini ja sen vaarat

Suola- ja nesteaineenvaihdunta

Elintapasairaudet / muita sairauksia