Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337928 kpl

Teemasivu 9

TTH, asentohoito ja kuuleminen / puhuminen / oppiminen

 

Tasapainoaistin toimintahäiriön aiheuttama lihasjännitys ja adrenaliinikuormitus voi aiheuttaa tilanteen, jossa kuulohahmotus on kuin huonosti viritetty radioasema: sieltä kuuluu paljon turhiakin ääniä. Tällöin epätarkka kuulohahmotus ei pysty erottelemaan merkityksellisiä ja merkityksettömiä ääniä, koska kohonneen adrenaliinitason vuoksi kuulohahmotus toimii hälytystilassa. Sen vuoksi se on yliherkkä ja aiheuttaa informaatiotulvan aivoihin. Myös työmuistin toiminta kärsii aivojen kuormituksesta.

Kuulohermon jatkuva ylikuormitus saattaa herkistää kuulemaan myös kehon sisäisiä ääniä tai erilaisia tinnitus -ääniksi kutsuttuja kuuloaistimuksia.  Liian herkästi reagoiva kuulo voi häiritä nukahtamista ja nukkumista sekä keskittymistä.

TTH  vaikuttaa puheen kehitykseen eri tavoin. Epäselvästi kuultu puhe hidastaa lapsen kielellistä kehitystä. Siksi esim. sanat saatetaan taivuttaa erikoisella tavalla tai lauserakenne voi olla sekavaa. Kuulohahmotuksen ongelmat voivat heijastua myös kirjoittamiseen.

Aivojen kuormitustilan vuoksi sanojen löytyminen muistista voi olla hidasta eli nimeämisvaikeus tai epätarkka nimeäminen haittaa ja hidastaa puhetta. Täytesanojen runsas käyttö tai kaikupuhe eli lauseen viimeisen sanan toistaminen antaa aivoille aikaa löytää seuraavaksi tarvittavan sanan.

Tasapainoaistin ohjaushäiriö voi ilmetä puhe- ja hengityslihasten toimintaongelmina: ääntämisen kankeutena, äännevirheinä, katkeilevana puheena, änkytyksenä, tms. (katso esiintymisjännitys)

Puhe voi olla vuolasta, mutta ei tilanteeseen sopivaa ja aina puhuja ei saata itsekään ymmärtää mitä hän sanoo, koska aivot eivät ehdi kontroloimaan puhelihasten toimintaa.  

Puheen kehittymisen ja puhumisen kannalta tasapainoaistin häiriön hoidolla on monitahoinen vaikutus. Se auttaa reagoimaan kuulemaansa nopeammin ja paremmin, koska kuulohahmotus selkiytyy. Aivojen ylikuormituksen vähentyessä nimeämisvaikeus helpottuu, jolloin sanat löytyvät muistista nopeammin ja nimeäminen muuttuu tarkemmaksi. Sanavarasto karttuu, jolloin puhe tulee runsaammaksi, sujuvammaksi ja selkeämmäksi, ja vieraankin kielen käyttö helpottuu. Toisaalta loputon, asiaankuulumaton puhetulva voi rauhoittua ja saada enemmän sisältöä.

Hengityslihasten, äänihuulten ja muiden puhelihasten rentoutuessa sekä äidinkielen että vieraan kielen äänneyhdistelmien tuottaminen helpottuu, koska lihakset alkavat toimia joustavasti. Tämä kaikki kehittää sosiaalisia taitoja, koska kömpelöitä tai jopa loukkaavia sanavalintoja esiintyy vähemmän. Sen vuoksi myös riski joutua torjutuksi tai naurunalaiseksi pienenee. Samalla rohkeus itsensä ilmaisemiseen lisääntyy. Erityisesti keskustelu puhelimessa helpottuu, kun kuulohahmotus selkiytyy.

Puheen selkeä hahmottaminen ja ymmärtäminen on työmuistin ja muidenkin muistitoimintojen kannalta tärkeä. Asentohoito auttaa oppijaa pääsemään paremmin kykyjensä mukaisin tuloksiin, kun selkiytynyt kuulohahmotus tehostaa kuulomuistia. Kuulohahmotuksen ongelmat voivat heijastua myös kirjoittamiseen.