Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Teemasivu 36

TTH, asentohoito ja terveysvalistuksen kompastuskiviä: tupakka, alkoholi ja muut päihteet / lääkkeet

Terveysvalistuksen perusasiat: riittävästi unta ja lepoa, liikuntaa sekä kohtuullisesti monipuolista ravintoa säännöllisin väliajoin; korkeintaan kohtuullisesti  alkoholia aikuisena, ei tupakkaa eikä muita päihteitä on ollut todennäköisesti lähes meidän kaikkien tiedossa jo lapsesta saakka. 

Tieto tasapainoaistin toimintahäiriöstä ja sen oireista auttaa meitä ymmärtämään, miksi tämä valistus ei ole tuottanut toivottua tulosta läheskään kaikkien kohdalla. On tullut tavaksi puhua elintapasairauksista tai itse aiheutetuista sairauksista, joiden syynä on pidetty kantajansa itsekurin puutetta tai haitallisia ympäristötekijöitä. Olemme jälleen perimmäisen kysymyksen äärellä: miksi järjellinen ihminen toimii järjettömästi? 

Alkoholi lienee maailman eniten käytetty "itsehoitolääke" TTH:n aiheuttamaan kuormitukseen eli jännitysoireisiin, joita voidaan pitää myös kehon sisäisenä stressinä. Alkoholin kohtuukäyttö ei kuitenkaan onnistu kaikilta. On myös niitä, jotka eivät käyttäisi alkoholia, ellei olisi pakko. He kokevat kehon kuormituksen niin voimakkaaksi, että käyttävät alkoholia toistuvasti pienehköjä määriä kerrallaan. Osa heistä pystyy annostelemaan alkoholin käyttöä, mutta iän myötä oireiden pahetessa kohtuukäyttö saattaa unohtua. Tälle kuormitukselle on usein miten etsitty syitä ihmissuhdeongelmista tai erilaisista muista ulkoisista stressitekijöistä. Niiden sietokykyä TTH huonontaa kehossa, jonka vuoksi voi syntyä tilanne, jossa pienikin kuormitus, epämukavuus tai epämiellyttävä tuntemus aiheuttaa kohtuuttoman voimakkaan tunnekuohun. Toisia alkoholi rauhoittaa, joidenkin tunnekuohua alkoholi pahentaa.

Asentohoito on alkoholia ja tupakkaa parempi ja tehokkaampi keino vähentää kehon jännitystilaa ja aivojen kuormitusta, jolla se yrittää korjata kehon TTH -häiriötilaa. Keho rauhoittuu, jolloin ei tule houkutusta tai tarvetta käyttää rauhoittavia tai piristäviä aineita.

TTH vaikeiden päihdeongelmien taustatekijänä

Tasapainoaistin toimintahäiriö voi vaikeuttaa elämää niin monella tavalla, että syntyy kohtuuttoman paljon tilanteita, jolloin ihminen ei pysty toteuttamaan  niitä asioita, joita hän haluaisi, osaisikin.  Risiriitaa lisäävät myös muiden odotukset kotona, koulussa, kaveripiirissä tai työpaikalla. TTH saattaa olla  niin voimakas häiriötekijä, että tahdonvoima tai harkinta ei pysty sitä voittamaan. Tässä mylläkässä hyväkin itsetunto joutuu koetukselle. 

Murrosiän nopeassa kasvuvaiheessa tasapainoaisti kuormittuu erityisen paljon, joten silloin voi syntyä herkästi järjettömiä tupakointi-, alkoholi- tai päihdekokeiluja, joista on sitä hankalampi päästä myöhemmin eroon, mitä enemmän TTH kuormittaa kehoa.

Pahimmassa tapauksessa syrjäytymiskierre saattaa alkaa jo lapsena, vaikka hänen kasvu- ympäristönsä olisi suotuisakin, jos keho on kovin pahasti lukossa. Epäedulliset ympäristötekijät tietysti pahentavat tilannetta. Toisaalta keholtaan tasapainoinen lapsi ja nuori saattaa kasvaa ja kehittyä  kohtuullisen tasapainoiseksi aikuiseksi, vaikka hänen kasvuympäristönsä olisikin epäedullinen.  

Kun aivan tavallisenkaan arkielämän hallinta ei suju, tällaista henkilöä aletaan helposti leimata laiskaksi, tyhmäksi, mukavuudenhaluiseksi, lyhytjänteiseksi, vastuuttomaksi, itsekkääksi, itsekeskeiseksi, kärsimättömäksi, jne. Tämän vuoksi hän voi alkaa itsekin pitää itseään sellaisena, jollaisena muut hänet näkevät ja kokevat. Tällä tavalla TTH muovaa "persoonalli- suutta", joka on itse asiassa naamio ja valepuku. Niiden alta saattaa paljastua tasapainoisem- pikin persoona joinakin parempina hetkinä, jolloin tasapainoaisti kuormittuu vähemmän.

Kun ihmisen kestokyky ylittyy, toisilla se aiheuttaa masentuneen toimettomuuden, passiivisen yksinäisyyden, johon vaihtelua ja lohtua tuovat lähinnä erilaiset mielihyvää tuottavat asiat, kuten syöminen, juominen ja viihdeteollisuus.

Toiset puolestaan ajautuvat ikään kuin elämän "ohituskaistalle", jossa mukavassa seurassa ohitetaan nopeasti arkielämän tylsät velvollisuudet ja jätetään ne muiden tehtäviksi ja huolehdittaviksi. Kumpikin näistä on kuin "toinen todellisuus", jossa jännittynyttä kehoa saatetaan "lääkitä" kemiallisin keinoin sitä suuremmin annoksin, mitä voimakkaammin TTH kuormittaa kehoa. Tämän todellisuuden valheellisuus näyttäytyy kiusallisesti aina silloin, kun raha loppuu. Syntyy houkutus hankkia ns. helppoa rahaa kyseenalaisin keinoin. 

Pelkästään TTH saattaa heikentää kehon vastustuskykyä. Sen vuoksi päihteet, epäsäännöllinen ja epäterveellinen elämäntapa ovat erittäin hankala yhdistelmä kehon terveyden kannalta. Näillä henkilöillä myös lääkkeiden käyttö voi olla tavallista runsaampaa ja niitä voidaan käyttää huumeiden tapaan.

23 Asentohoito ja ammattiauttajien haasteet

21 Persoonallisuuden häiriöt asentohoidon esteenä