Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337936 kpl

Teemasivu 19

TTH, asentohoito ja ihmissuhteet

Tasapainohäiriö vaikuttaa ihmissuhteissa monella tavalla: tärkeimpiä niistä ovat puheilmaisun vaikeus, huono kuuntelutaito, vaikeus tulkita eleitä ja ilmeitä, huono tunnemuisti, jonka vuoksi on vaikea ymmärtää muiden kokemia tunteita tai yliherkkä tunnemuisti, joka kuormittaa liiallisella samaistumisella muiden tuntemuksiin. Lisäksi lyhytjänteisyys ihmissuhteissa, mielialojen voimakkaat vaihtelut ja määräilevä, itsekeskeinen, omahyväinen tai mukavuudenhaluinen persoonallisuus voi tehdä yhteiselämän hankalaksi kotona, koulussa, työpaikoilla tai harrastustenkin parissa. (katso AD/HD-oireistot)

Ihmissuhteiden hallinnan vaikeudet korostuvat usein perheenjäsenten välisissä suhteissa, jotka pahimmillaan voivat johtaa räjähdyksen partaalle. Lyhytjänteisyys ja impulsiivisuus lasten kasvatuksessa kasaa vaikeuksia viimeistään murrosiässä, jossa usein koetellaan harkitsevienkin vanhempien kärsivällisyyttä.

Kehon hallinnan epävarmuus saattaa näkyä itsekorostuksena puheissa, pukeutumisessa tai käytöstavoissa uhkarohkeina edesottamuksina. Ystäviä saatetaan ostaa tai omia lapsia lahjoa rahalla.

Olemme tottuneet pitämään esim. ujoutta, arkuutta, erityistä vähäpuheisuutta, puheliaisuutta, vilkkautta tai tunkeilevaa käyttäytymistä persoonallisuuden piirteinä tai vain opittuina tapoina. Niiden olemassaolo on merkki niin suuresta TTH -kuormituksesta, että siitä on syytä huolestua, koska se voi estää ihmislajille kuuluvan tarpeen toimia luontevasti yhdessä ja kuulua ryhmään. Sosiaalisen kehityksen häiriintymisellä voi olla vakaviakin seurauksia ihmiselle ja hänen läheistensä hyvinvoinnille. Yksinäisyys on suomalaisessa yhteiskunnassa saanut kyseenalaisen kunnian tulla erääksi kansantaudeistamme, joka on usein uhka mielenterveydelle.

Asentohoidon merkitys tämän ongelmavyyhdin purkamisessa on ratkaiseva, koska se vaikuttaa monella eri tavalla kehon toimintaan. Katso esim. TTH, asentohoito ja kuuleminen / puhuminen  TTH, asentohoito ja tunnekuohut