Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337926 kpl

Teemasivu 35

TTH, asentohoito ja työkyky

Mikäli TTH ja työ sattuvat kuormittamaan kehon heikoimpia kohtia, siitä voi aiheutua työperäisiä vaivoja ja sairauksia jo huomattavasti ennen eläkeikää. Työperäisissäkin vaivoissa ja sairauksissa olisi siis hyödyllistä selvittää tasapainohäiriön olemassaolo. Mikäli se todetaan, asentohoito voi tehostaa toipumista sekä helpottaa työelämään palaamista ja siellä pärjäämistä pitempään. Jos tarvitaan lisä- tai uudelleenkoulutusta, siinä voidaan päästä parempiin tuloksiin, kun asentohoito vähentää hahmottamisen häiriötekijöitä opiskeltaessa. (katso oppiminen)

Työelämän fyysiset ja psyykkiset rasitustekijät kuormittavat ja väsyttävät todennäköisesti eniten niitä, joilla on tasapainoaistin toimintahäiriöstä johtuvaa "taustarasitusta".

Mitä vaikeampi TTH-rasitus on, sitä enemmän tukitoimia tarvitaan sekä opiskelu- että työtehtävissä. Työtehtävien mitoitus ja suunnittelu on sitä tärkeämpää, mitä enemmän rajoituksia työn hallinnassa on. Selkeästi määritellyt työtehtävät ja niiden sovittu järjestys auttaa keskittymään.

Ihmissuhteiden hallinta työpaikoilla voi osoittautua hankalaksi varsinkin silloin, jos esimiesasemassa oleva henkilöllä on vaikeuksia hoitaa työpaikan sosiaalisia suhteita ja kohdella alaisiaan tasapuolisesti. Johtamistaidon puutteisiin voi myös liittyä TTH-kuormitusta. (Katso AD/HD-oireistoja.)

Lisä- ja uudelleenkoulutuksella voidaan saada parempia tuloksia, kun TTH-kuormitus vähenee aikuisopiskelijoiden aistien, aivojen ja kehon toiminnassa.