Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Miten asentohoito vaikuttaa?

Hoidon vaikutukset voivat olla hyvin erilaisia eri ihmisillä riippuen tasapainohäiriön laadusta, kuinka kauan se on vaikuttanut, millainen kuormitus kehossa on ollut, mikä on ollut kehon heikoin kohta tai mitkä muut tekijät (mm. aivojen kapasiteetti) ovat vaikuttaneet kehon fyysiseen tai psyykkiseen toimintakuntoon. (Katso tasapainoaistin toimintahäiriön oireita)

Asentohoidon välitön vaikutus on lihasten rentoutuminen. Se tehostaa verenkiertoa, mikä tuntuu joidenkin lihasten lämpenemisenä onnistuneen hoidon jälkeen. Hormonierityksen ja aineen -vaihdunnan tasapainottuminen, jossa lihasjännityksen vähentyessä ponnistushormonin (adrenaliinin) ja edelleen kortisolin (stressi-hormonin) eritys palautuvat normaaleiksi. Sen vuoksi suola ja neste palaavat limakalvoihin ja muihin kudoksiin pois ylimääräisestä nestekudoksesta, johon kortisoli oli varastoinut suola-aineenvaihdunnan häiriön aikana. 

Nestetasapainon korjaantuminen tehostaa luontaista puhdistustoimintaa (yskimistä, aivastelua, korvista erittyvää "töhnää") eri tiehyissä ja vähentää siten ärsytysoireita ja tulehdusriskiä esim. korva- nenä- ja muissa hengitystiehyissä. Asentohoito voi aiheuttaa "puhdistusyskää" jonkin aikaa. Tavallista on myös se, että syljen eritys lisääntyy tai silmät kostuvat asentohoidon seurauksena.

Koska neste- ja suola-aineenvaihdunta pitää yllä ihmisen sähkö- ja energiataloutta ja sen avulla kehon magneettikenttää, tasapainoaistin hoitaminen edesauttaa myös näitä biofysikaalisia, sähkö- magneettisia ilmiöitä. Oikein toimiessaan ne suojaavat tasapainoaistia ja siten ihmiskehoa planeettamme magneettikentän vaihteluilta ja häiriöiltä. Nämä hoitokokemukset  ovat omalta osaltaan opettaneet ymmärtämään, että ihmisellä on yksi terveys ja myös yksi sairaus, joka tarkoittaa häiriöitä kehon sähkövirrassa. Kehon toiminta muodostaa täydellisen kehän: neste- ja suola-aineenvaihdunta vaikuttaa tasapainoaistiin ja TTH puolestaan haittaa neste- ja suola-aineenvaihduntaa, jos sitä ei hoideta.

Välilliset hoitovaikutukset tarkoittavat kehon ja aivojen rasitustilan helpottumista, jolloin fyysinen ja psyykkinen toimintakunto elpyvät. Samalla kehon oma säätelyjärjestelmä tehostuu, jolloin hormonieritys ja aineenvaihdunta vahvistavat vastustuskykyä ja terveyttä. Tämän edullinen vaikutus kiertyy takaisin tasapainoaistiinkin.

Dos. Rahkon tutkimuksen mukaan silmää ohjaavien pienten lihasten toiminta voi normalisoitua jo ensimmäisen hoitokerran vaikutuksesta siten, että lukemisnopeus paranee keskimäärin 49% (tavua/min). Mitä pienemmistä lihaksista on kyse, sitä nopeammin ne korjaavat liikeratojaan.

Tasapainoaistia hoitamalla on mahdollista oppia helpommin pois väärin opittuja malleja, jotka ovat syntyneet TTH:n aiheuttamien aistihahmotushäiriöiden vuoksi. Tämä ei suinkaan tapahdu automaattisesti, vaan aistit ja keho lihaksineen tarvitsevat aikaa ja harjoitusta, jotta väärin opitut toimintamallit pikkuhiljaa korjaantuvat. Tähän tarvitaan sitä enemmän aikaa, mitä kauemmin häiriö on ehtinyt vaikuttaa. Toisaalta mitä varhaisemmin hoito aloitetaan, sitä paremmin sillä voidaan tukea lapsen puheen ja liikuntataitojen kehittymistä sekä kykyjen mukaista oppimista kouluiässä ja myöhem- minkin.

Vasta kun tasapainoaistin häiriötä hoidetaan, voidaan varmemmin tietää, millainen aivojemme perustoimintakyky (älykkyys) todellisuudessa on. Se osa aivojen voimavaroista, joka on kulunut tämän häiriön korjaustoimintaan, vapautuu muuhun eli siihen, mihin se on alunperin tarkoitettukin. Silloin ihmislajille välttämättömät toiminnot (puhe, liikkuminen, syöminen uni, kanssakäyminen muiden lajitovereidensa kanssa, jälkeläisistä huolehtiminen) kehittyvät ja onnistuvat ilman suurempia viiveitä tai ongelmia, eivätkä ennenaikaiset ikääntymisvaivat tai -sairaudet rasita kehoa suuremmin. On kuitenkin otettava huomioon, ettei tasapainoaistin hoito korjaa pitkälle edenneitä kudosvaurioita, mutta kylläkin voi ehkäistä enempiä vaurioita ja parantaa muilta osin kehon toimintakuntoa.