Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337934 kpl

LIITE I

ADHD -oireistoja eriteltynä TTH -oireiden mukaan

TEOKSESSA AD/HD NUORILLA JA AIKUISILLA, CATHARINA MICHELSSON & MUUT

Alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä, vaan esimerkinomainen; sivuviitteet suluissa eivät ole kattavia: kyseinen asia saattaa olla esillä muuallakin.

________________________________________________________________________

TASAPAINOAISTIN TOIMINTAHÄIRIÖ --> KROONINEN LIHASJÄNNITYS + KOHONNUT

ADRENALIINITASO --> KEHON KOORDINAATION JA LIHASTEN HALLINNAN VAIKEUS +

AISTIEN YLIHERKKYYS --> HAHMOTUSHÄIRIÖITÄ --> AIVOJEN JA KEHON RASITUSTILA

_________________________________________________________________________

Kuulohahmotuksen yliherkkyys / epätarkkuus: kuuleminen 

 • usein ei näytä kuuntelevan suoraan puhuteltaessa (20)
 • ei jaksa keskittyä kuuntelemaan ja seuraamaan ohjeita (47)
 • autismi (60)
 • vaikea muistaa ja noudattaa suullisia ohjeita (31,34)
 • heikko kuuntelemisen taito (38)
 • ei ymmärrä kunnolla suullisia ohjeita (31, 61)
 • ei ymmärrä täysin toisten ihmisten viestejä (31)
 • tulkintaongelmat kommunikoinnissa (37)
 • häiriintyy helposti (48)
 • ei pysty kuuntelemaan, mitä muut sanovat (36, 48)
 • ei kuuntele muita (36)
 • ei huomaa yksityiskohtia (48)
 • unihäiriöt (69)

Kuulohahmotuksen yliherkkyys / epätarkkuus: puhuminen / puhe- ja hengityslihasten hallinnan vaikeus

 • puheen ja kielen häiriö (62)
 • dysfasia: vaikeus ilmaista itseään ja ymmärtää muiden puhetta (34, 63)
 • hidas, epäselvä, epävarma puhe (63)
 • Asperger-oireyhtymä (60, 66, 67)
 • autismi (60)
 • häiritsee luokkatovereita (31)
 • ei tule aina itse ymmärretyksi (31)
 • kovaäänisyys (38)
 • yletön puhuminen (38, 50)
 • keskeyttää ja häiritsee muita (36, 52)
 • taipumus vaihtaa äkkiä keskustelun aihetta (38)
 • puhuu liikaa tai liian kovaa (52)
 • tulkintaongelmat kommunikoinnissa (38)
 • puhuu loukkaavasti (52)
 • taipumus keskeyttää muita (38)
 • taipumus tuppautua muiden keskusteluun (38)
 • antaa vastauksen ennen kuin koko kysymys on esitetty (52)

Silmää ohjaavien lihasten häiriö ja näköhahmotuksen epätarkkuus; näköhahmotuksen yliherkkyys: lukeminen 

 • häiriintyy helposti (57)
 • lukemisen erityisvaikeus (34, 61, 66)
 • lukeminen hidasta (58)
 • matematiikan erityisvaikeus (61, 67)
 • ei hahmota muotoja, etäisyyksiä ja suuntia (62)
 • ei noudata ohjeita (31)
 • ei jaksa keskittyä lukemiseen (34, 48, 57)
 • ymmärtää huonosti lukemaansa (57, 31)
 • huono silmäkontakti (38)
 • tulkintaongelmat kommunikoinnissa (37)
 • ei huomaa yksityiskohtia (48)
 • vaikeudet ymmärtää sosiaalisia vihjeitä (38)
 • eleiden ja ilmeiden huono ymmärtäminen (61)
 • ei pysty kunnolla täyttämään lomakkeita (48)
 • tekee paljon huolimattomuusvirheitä (52)
 • ei malta tarkastaa (66)

Kuulo- tai näköhahmotuksen häiriö + kirjoituslihasten hallinnan vaikeus: kirjoittaminen 

 • kirjoittamisen erityisvaikeus (34, 66)
 • huono käsiala (51)
 • huolimaton (31, 62)
 • kirjoittaa hitaasti ja tekee paljon virheitä (31)
 • muistiinpanojen tekeminen vaikeaa (58)
 • vaikea saada ajatuksiaan paperille (58, 61)
 • tekee kirjoitusvirheitä ja kirjoittaa epäselvästi (48)
 • ei malta tarkastaa ja korjata töitään (52)
 • ei pysty kunnolla noudattamaan ohjeita ja sääntöjä (48)

Kehon koordinaation ja lihasten hallinnan vaikeus: liikuminen, liikunta, muu toiminta 

 • motoriikan häiriöt (46, 60, 64)
 • ylivilkkaus (47)
 • vaikea tunnistaa suuntia (62)
 • kömpelyys, hitaus (36)
 • riippuvuus rutiineista (68)
 • epäkäytännöllinen (31)
 • Asperger (60, 66)
 • pakkoliikkeet, nykimisoireet /Tourette (73)
 • unihäiriöt (69, 74)
 • ei pysy paikallaan, liikehtii jatkuvasti (31, 50, 52)
 • naputtelee, heiluu (52)
 • ei pysty istumaan täysin paikallaan (31,50, 52)
 • ei pysty olemaan täysin hiljaa, vaan esim. mutisee ja viheltelee (52)
 • toimii ajattelematta seurauksia (36, 51, 52)
 • ei pysty kunnolla odottamaan vuoroaan (52)
 • impulsiivisuus (38)
 • malttamattomuus (38)
 • toiminnan ohjauksen ongelmat (51 - 53)
 • tekee työt nopeasti ja hosuen (50, 52)
 • unihäiriöt (74)
 • haluaa muuttaa sääntöjä häviön uhatessa (36)

Aivojen ja kehon sisäinen rasitustila: keskittyminen, seurannaisvaikutuksia 

 • tarkkaamattomuus, keskittymättömyys (38)
 • keskittyy huonosti (31)
 • huono tarkkaavaisuus (31)
 • ei noudata ohjeita (31)
 • kadottaa esineitä (31)
 • unohtaa asioita (31)
 • muistiongelmat; työmuisti (64 – 65)
 • epäkäytännöllinen (48)
 • huolimaton, hajamielinen (31)
 • saamaton (54)
 • levoton, rauhaton, tottelematon (32, 33, 47)
 • uhmakas (69)
 • palauttaa kotityöt myöhässä tai ei ollenkaan (31)
 • kyllästyy nopeasti (31)
 • myöhästelee koulusta tai kokouksista (34, 52)
 • myöhästelee tai jää kokonaan pois (31)
 • ei saa töitään valmiiksi (48)
 • ei pysty toimimaan kunnolla kiireessä tai paineen alaisena (31)
 • on riippuvainen rutiineista (31, 66)
 • ei pysty suunnittelemaan työtehtäviään (31,57)
 • vaihtaa tehtävää kesken työn (48)
 • ei saa tehtäviään valmiiksi (48)
 • unohtaa toimeksiannot (31, 48)
 • kadottaa tehtäviin tarvittavia esineitä (48)
 • ei pysty kunnolla noudattamaan ohjeita ja sääntöjä (39, 52)
 • ei pysty pitkäjänteiseen työskentelyyn (52)
 • vaikea suunnitella ja korjata töitään (31, 58)
 • vaikea hahmottaa kokonaisuuksia (57)
 • vaikea tehdä kahta asiaa yhtä aikaa: esim. kuunnella ja kirjoittaa (47)
 • alisuoriutuu tehtävistä verrattuna älykkyyteen ja koulutustasoon (48)
 • välttää kognitiivisia tehtäviä (31, 48)
 • ei pysty noudattamaan sovittuja sääntöjä (48)
 • ei pidä lupauksiaan (33, 50, 52)
 • hahmottaa huonosti ajankulun (31, 55)
 • ei hahmota eikä hallitse kunnolla aikasuhteita (48)
 • ei opi epäonnistumisistaan (33, 50)
 • tarkkaamattomuus ja keskittymättömyys sosiaalisessa kanssakäymisessä, sosiaalisesti vaativia,
 • vaikeudet keskittyä keskusteluun (30, 36, 38)
 • tekee impulsiivisia ostoksia, johtopäätöksiä; myös ihmissuhteissaan impulsiivinen (33, 34, 52)
 • itsekeskeinen, määräilevä, ärsyttävä (30, 38)
 • passiivinen, vetäytyvä, hidas, alistuva (39, 50)
 • tyytymätön (32)
 • syy epäonnistumisiin jossakussa muussa (30)

Tunto- ja kosketusaistin ylikuormitus / kohonnut adrenaliinitaso: tunnemuisti, tunnekuohut, ihmissuhteet, mielenterveys

 • Asperger (60, 66)
 • autismi (60)
 • uhmakkuushäiriö (69)
 • käytöshäiriö (51, 69)
 • masentuneisuus (30, 70)
 • ahdistuneisuus (mm. vapina, lihasjännitys, hikoilu, sydämen tykytys, huimaus, ylävatsavaivat (72)
 • paniikkikohtauksia (73)
 • pakkoajatukset, pakko-oireet (73)
 • aggressiivisuus (31)
 • huono stressinsieto (31)
 • kärsimättömyys (38, 52)
 • raivostuu helposti, leppyy nopeasti (33)
 • tunkeileva käyttäytyminen (38)
 • mielialavaihtelut (30, 33, 38)
 • liioitellut tunnepurkaukset (38)
 • suuttumisherkkyys (38, 51)
 • kovakouraisuus (27)
 • verbaalinen aggressiivisuus (38)
 • malttamattomuus (38)
 • välinpitämätön (43, 48)
 • turhautuu herkästi (51, 52)
 • ei siedä vastoinkäymisiä (52)
 • ei pysty kunnolla pitämään ystävyyssuhteita (52)
 • ottaa elämässä paljon riskejä (52)
 • puuttuu pelon tunne (27)
 • heikko itsetunto (37, 42)
 • psyykkisiä ongelmia / häiriöitä (43, 46)

Mitä vaikea-asteisempi AD/HD, sitä enemmän mm. seuraavanlaisia seurannaisongelmia

 • huono koulumenestys (41)
 • lintsaus koulusta (39)
 • oppimisen ongelmia (59)
 • ei hakeudu jatko-opintoihin (32)
 • sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia (36, 42,46)
 • toisten kiusaaminen
 • ongelmia työpaikalla: on mieluummin johtaja kuin alainen; vaihtaa usein työpaikkaa (33, 42)
 • riitely (36, 39)
 • vaihtaa usein seurustelukumppania, puolisoa (37)
 • ongelmia parisuhteessa, perheessä (36, 37, 43)
 • avioliitto-ongelmat (36 – 37)
 • taloudelliset vaikeudet (33-34)
 • mielihyvähakuisuus (57)
 • rahan käytön ongelmat (36)
 • uhkapelit
 • irralliset seksisuhteet (34, 37)
 • syömisongelmat (70)
 • varastelu (30, 56, 70)
 • alkoholismi (43, 69, 70, 74)
 • päihdeongelma (43)
 • huumeet (34, 36, 44, 69, 70)
 • vastuuttomuus (36-37)
 • epäluotettavuus (36)
 • uhkarohkeus (64)
 • tapaturma-alttius (34)
 • yksinäisyys (30, 39)
 • vaikeita kuukautisoireita (39)
 • päänsärky (59)
 • asosiaalisuus (30, 36)
 • velkaantuminen (36)
 • valehtelu (30, 56, 70)
 • karkaaminen (30, 70)
 • väkivaltaisuus (36, 44, 70)
 • rikollisuus (36,44)
 • toisten omaisuuden tuhoaminen (70)
 • tulipalojen sytyttäminen (70)
 • itsetuhoajatukset (43)