Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Teemasivu 4

TTH, asentohoito ja raskaus / synnytys / lapsettomuus

Raskausaikana tasapainoaisti kuormittuu ainakin kahdella tavalla: Hormonierityksen muutos vaikuttaa aineenvaihduntaan ja kehon painopisteen jatkuva vaihtuminen sikiön kasvaessa kuormittaa tasapainoaistia. Mitä hankalampia tai moninaisempia raskausajan vaivat ovat (selkä-, ym. lihaskivut, pahoinvointi, huimaus, verenpaineen heilahtelut, makean/suolaisenhimo, verensokerin kohoaminen, neste- ja rasvakertymät, mielialojen heilahtelut, ennenaikaiset, runsaat supistukset, synnytyksen pelko, kielteiset tuntemukset lapsen syntymää kohtaan, jne) sitä huonommin tasapainoaisti toimii.

Se, että asentohoidolla voidaan vähentää näitä vaivoja, parantaa sekä odottavan äidin että syntyvän vauvan hyvinvointia ja terveyttä, joka on syntymään saakka täysin riippuvainen äitinsä aineenvaihdunnasta. Mitä iäkkäämpi odottava äiti on, sitä todennäköisempää on, että lieväkin TTH alkaa oireilla raskausaikana. Mitä monioireisempi odottava äiti on ollut jo ennen raskautta, sitä tärkeämpää on asentohoidon aloittaminen viimeistään raskausaikana.

TTH:n aiheuttama lihasjännitys on omiaan hidastamaan synnytystä ja tekemään sen jopa kohtuuttoman kivuliaaksi. Asentohoidon merkitys synnytyksessä on se, että lihakset pystyvät välillä rentoutumaan, jolloin ne jaksavat ponnistaa tehokkaammin. Myös hengityslihasten joustava toiminta varmistaa kehon riittävän hapensaannin ponnistuksen aikana. 

Lisääntymis- ja synnytyselinten kannalta TTH:n aiheuttamat hormonierityksen ja aineenvaihdunnan häiriöt voivat olla kohtalokkaita. Esim. kuivumisoireet voivat lisätä limakalvojen tulehdusalttiutta tai estää munasolun irtoamisen ajallaan. Endometrioosi (www.poliklinikka.fi) on eräs esimerkki naisen lisääntymiselinten ongelmista. Sen hoito on onnistunut säännöllisen asentohoidon avulla.   

On havaittu, että lapsettomuus liittyy usein huomattavaan yli- tai alipainoisuuteen. Lisäksi liikunnan puute, tupakointi, alkoholi ja muut päihteet huonontavat hedelmöitysmahdollisuuksia. Sen vuoksi ongelman syitä on etsitty ruokavaliosta ja elintavoista. Asentohoitokokemusten perusteella on kuitenkin syytä olettaa, että kyseessä on alun alkaen tasapainoaistin toimintaongelman aiheuttama häiriöketju. (Katso TTH:n vaikutuksista aineenvaihduntaan)

Tärkeää on, että asentohoito jatkuu koko raskauden ajan, jotta esim. TTH:n aiheuttama insuliini- tai kortisolikuormitus ei pääse häiritsemään sikiön kehittymistä missään vaiheessa. On myös mahdollista, että em. hormonihäiriö  on aiheuttanut niin pahoja kudosvaurioita synnytyselimissä, ettei raskaus ole mahdollinen.