Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Teemasivu 31

TTH, asentohoito ja ikääntyminen

Koska lihasten mukautumiskyky heikkenee iän myötä, pienikin tasapainoaistin toimintahäiriö voi alkaa oireilla ikävuosien lisääntyessä. Mitä pahempi asentohuimaus on, sitä nuoremmalla iällä ikääntymiseen liittyviä oireita alkaa ilmaantua ja sitä hankalampia ja laaja-alaisempia oireyhdistelmät yleensä ovat.

Esim. niskan ja hartioiden sekä selän lihasten pahentuneet jännitys- tai kiputilat ovat usein seurausta tasapainohäiriöstä. Samalla verenkierto aivoihin ja aivojen toiminta huononee. Tämä voi haitata mm. muistin toimintaa.

Jännittyneiden lihasten virheelliset liikeradat (esim. jalkaterissä) saattavat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinten vaivoja jo nuorellakin iällä. Tasapainoaistin toimintahäiriö voi altistaa muihinkin ikääntymiseen liittyviin sairauksiin, koska se ulottaa vaikutuksensa myös kehon sisäeritykseen. (katso insuliini ja sen vaarat)

Iän myötä liikkuminen voi hankaloitua niin, että tasainenkin pinta alkaa tuntua kuoppaiselta, kun lihakset eivät pysty mukautumaan tasapainohäiriöön. Liiketasapainon hallinta siis vaikeutuu. Sen lisäksi TTH:n aiheuttama lihasjännitys voi haitata yhä enemmän tasapainon ylläpitämistä myös istuttaessa, seistessä tai makuuasennossa. Levoton makuuasento häiritsee rauhallista yöunta, jonka katkeilu jo aamuyöllä on tavallisilla ikäihmisillä. Unihäiriöt ja nukahtamisvaikeus voi johtua myös kohonneesta adrenaliinitasosta, joka pitää vireystilaa liian korkealla ja kehoa valveilla väsymyksestä huolimatta. Se laittaa kehon liikkeelle ennen aikojaan, jolloin riittämätön uni aiheuttaa päiväväsymystä.

Adrenaliinin lisääntyminen voi herkistää kuuloa, jolloin yhä pienemmät äänet häiritsevät unta tai tuntuvat muulloinkin yhä ärsyttävämmiltä. Samasta syystä korva voi herkistyä kuuleman kehon sisäisiä ääniä, jolloin kuullaan esim. sydämen lyöntejä ja verenkierron aiheuttamaa kohinaa. Mielialojen vaihtelua voi adrenaliini myös lisätä.

Tasapainohäiriö / adrenaliini huonontaa ääreisverenkiertoa. Sen seurauksena jalat ovat usein turvonneet tai kylmät. Samasta syystä voi syntyä alaraajojen lihaskramppeja, suonenvetoa tai ns. levottomat jalat. Ääreisverenkierron huononeminen näkyy myös jalkaterien ihon ja kynsien kunnossa sekä hiusten laadussa ja määrässä.

Usein iän myötä näkeminen huononee ja silmät väsyvät yhä helpommin hyvistä silmälaseista huolimatta. Syyllinen tähän vaivaan on todennäköisesti TTH, jolloin tasapainoaisti ei ohjaa kunnolla silmiä ohjaavia lihaksia.

Tasapainoaistin toimintahäiriö ottaa aina osansa kehon energiasta ja voimavaroista, joten iän myötä se voi tuntua lisääntyneenä väsymyksenä ja keskittymisvaikeutena, jolloin pientenkin askareiden tekeminen tuntuu työläältä.

Ikääntyminen tuo vääjäämättä mukanaan kehon toiminnan rajoituksia, mutta asentohoidolla voidaan pitää yllä liikuntakykyä ja toimintakuntoa pitempään ja siten parantaa elämän laatua, joka voi tuntua parempana muistina, unena, jaksamisena tai varmempana liikkumisena, jolloin vältytään mm. liukastumisien ja kaatumisien aiheuttamilta kivuilta ja hoidoilta nykyistä useammin.

Sitä mukaa kun asentohoito yleistyy, nähdään, miten paljon sillä voidaan ehkäistä ennalta tai myöhentää ikääntymiseen liittyvien sairauksien puhkeamista. (katso insuliini ja sen vaarat).