Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337891 kpl

Teemasivu 18

TTH, asentohoito ja tunnekuohut

Hoitamaton, vakava tasapainohäiriö saattaa muuttaa koko lapsuuden jatkuvaksi uhmaiäksi, joka pahimmassa tapauksessa myöhemmin aikuisiällä johtaa vakavaan persoonallisuuden häiriöön.  

Tällaisessa tilanteessa sekä kehon että tunne-elämän tasapaino ja nuoren itsetunto voivat joutua erityiselle koetukselle murrosiässä ja sen nopeassa kasvuvaiheessa, jolloin kasvava lihasmassa vaatisi entistä enemmän tasapainoaistin ohjausta. Kova väsymys, keskittymisen ongelmat, opiskelumotivaation lasku, mielialan voimakkaat vaihtelut, jopa masennus tai aktiivisen liikunnan väheneminen ovat tyypillisiä oireita niille, joita rasittaa vakavahkosta TTH:sta johtuva kehon sisäinen stressitila. Näistä nuorista on huomattavasti suurempi osa poikia kuin tyttöjä.

Nuoruusiässä korostuvat myös samanlaisuuden vaatimukset kaveripiirissä. Jos nuori kokee ympäristön odotukset ylivoimaisiksi, tulee houkutus mennä mukaan sellaiseen kaveripiiriin, jonka tavoite on helppo, mielihyväpitoinen elämä vailla harkintaa omien toimien seurauksista. Nämä nuoret muita useammin aloittavat tupakoinnin ja jatkavat sitä sekä käyttävät alkoholia saadakseen jännittyneen kehonsa edes hetkeksi rentoutumaan. Nämä syrjäytymisen ensi askelet pitäisi saada pysäytettyä sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteisin ponnistuksin käyttämällä apuna asentohoitoa, jossa nuori tarvitsee usein aikuisen seurantaa ja ohjausta.

Aikuiselta odotetaan elämän kokonaisuuden hallintaa. Se tarkoittaa vastuun kantamista omasta hyvinvoinnista, opiskelu- ja työurasta sekä usein myös läheisten ihmisten henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnista. Tästä selviytymiseen tarvitaan kehon ja mielen tasapainoista yhteistoimintaa, jossa tunne-elämä voi joutua yhä voimakkaampiin pyörteisiin, jos TTH-rasitus heilauttelee kovasti mielialoja ja tunteita pienissäkin vastoinkäymisissä.

Vakavien tasapainoaistin toimintahäiriöiden välilliset rasitukset siirtyvät usein koko perheen kannettaviksi, kun aikuisen, kasvatusvastuussa olevan perheenjäsenen persoonallisuutta häiritsee ja heiluttelee ikuinen murrosikä. Läheistenkin hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta asentohoito olisi erittäin tärkeä asia, mutta sen aloittaminen ei saata olla kovin helppoa. (Katso persoonallisuuden häiriöt asentohoidon esteenä.)