Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337951 kpl

Teemasivu 1

TTH, asentohoito ja sisäeritys / aineenvaihdunta

Ihmisen aineenvaihdunta on suuri kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tästä huolehtivat sisäerityksen säätelemät hormonit, joiden keskinäinen yhteistyö on saumatonta ja herkkää ”tasapainoilua”, jotta kehon herkät mekanismit toimisivat tarkoituksenmukaisesti. Muutos yhden hormonin erityksessä vaikuttaa tavalla tai toisella koko sisäeritysketjuun. Siksi häiriöitä siinä on vaikea hoitaa lääkehoidolla ilman hankalia sivuoireita. On siis tarpeen yhdistellä useiden lääketieteen tutkimusten havaintoja ymmärtääksemme paremmin kehon toimintaa ja löytääksemme keinoja saada kehon oma säätelymekanismi hoitamaan itse itseään.

Näillä sivuilla on ollut esillä useaan otteeseen lihasjännitystä ylläpitävän hormonin, adrenaliinin mahdolliset vaikutukset kehon, aistien ja aivojen toimintaan.

Katso: 2 Kohonnut adrenaliinitaso; aistien ylikuormitus ja 3 Adrenaliinin muita vaikutuksia

Koska adrenaliini lisää verensokeria ja insuliini puolestaan laskee sitä, on hyödyllistä ottaa selvää tarkemmin, miten insuliini vaikuttaa kehoon: katso kooste artikkelista ”Insuliini ja sen vaarat”: alkuperäiset, tohtori Ron Rosedalen englanninkieliset luennot osoitteessa http://www.mercola.com/2001/jul/14/insulin.htm# ja suomenkielinen artikkeli osoitteessa www.luontaisnetti.fi (artikkelit)

Se, että insuliini kaikkien hormonien äitinä osallistuu kehon kaikkeen hormonitoimintaan, selittää tasapainoaistin toimintahäiriön ja asentohoidon moninaiset vaikutukset. Insuliini vaikuttaa suoraan tai välillisesti mm. sokeri-, rasva-, suola- ja nesteaineenvaihduntaan.

Kahdesta viimeksi mainitusta löytyy tietoa saksalaisen akateemikon, biofyysikko Peter Ferreiran tutkimuksista. Hänen esitelmänsä (v. 2001 Brechtesgaden) vedestä, suolasta ja biofysiikasta on Marion Kupratin englanninkielisenä artikkelina osoitteessa www.agua-viva.info

LaineGracia’n kirjoittama suomennos löytyy osoitteesta www.terveydenhoitouutiset.fi/atv/8.htm (hakusana: vesi ja suola)

Sokeri- ja suola-aineenvaihdunnan väliltä voidaan löytää yhtymäkohtia. Kortisoli (lisämunuaishormoni) mm. hillitsee adrenaliinin aiheuttamaa stressitilaa kehossa, jolloin se vähentää suolan määrää veressä. Tämä osaltaan selittänee toistuvan suolanhimon joillakin TTH-henkilöillä. Kortisolin liikaeritys vähentää myös valkosoluja ja siten heikentää immuunipuolustusta.

Jos munuaiset eivät pysty erittämään siirtosuolaa, se siirtyy nestekudokseen. Mikäli nautitaan runsaasti natriumkloridipitoista suolaa, kehon nesteaineenvaihdunta häiriintyy edelleen ja soluja kuolee, kun solunestettä tarvitaan neutraloimaan liika natriumkloridi. Sen lisäksi liika suola voi kiteytyä kehoon. Tämä häiriötila aiheuttaa mm. reumaattisia vaivoja. Suolatason lasku todennäköisesti taas pahentaa tasapainohäiriötä, joka lisää adrenaliinia, kortisolia jne., eli sokeriaineenvaihdunnan häiriön kylkiäisenä häiriintyy myös suola-aineenvaihdunta.

Asentohoito onkin auttanut reumaattisten vaivojen hoidossa. Voidaan siis päätellä, että asentohoito korjaa lihasten liikeratojen lisäksi mm. suolatasapainoa ja samalla nestetasapainoa. Tämä ilmenee myös syljen erittymisen lisääntymisenä, limakalvojen parantuneena kuntona ja ihon kimmoisuuden lisääntymisenä.

Sekä tohtori Rosedale että akateemikko Ferreira ovat tutkineet ravinnon laadun merkitystä kehon terveydelle. Kun lisäksi tunnetaan tasapainoaistin toimintahäiriön vaikutukset kehon sisäeritykseen ja aineenvaihduntaan, voidaan ymmärtää, etteivät ravinto ja ihmisen biologinen perimä sellaisenaan ole ainoita niihin vaikuttavia tekijöitä. Tässäkin yhteydessä on syytä muistaa, että TTH on voimakkaasti periytyvä ilmiö.

Tasapainoaistinkin toimintakunnon kannalta on tarpeellista kiinnittää huomiota suolan ja muun ravinnon laatuun ja määrään. Nämä tekijät omalta osaltaan vaikuttavat kaarikäytävissä olevan suolanesteen ominaisuuksiin ja huonossa tapauksessa myös pahentavat tasapainohäiriötä, koska suolan ja veden sähkömagneettiset tekijät vaikuttanevat myös siellä.

Kun asentohoito normalisoi adrenaliini- ja insuliinitasoa, verensokerin heilahtelut rauhoittuvat. Samalla toistuva makeannälkä helpottaa ja terveellisemmän ruokavalion noudattaminen onnistuu helpommin.

Asentohoidon lisäksi luonnollinen (kristalli)suola vaikuttaa edullisesti myös tasapainoaistin toimintaan. Niiden yhteisvaikutuksena on saatu entistä parempia hoitotuloksia kehon fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.