Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:297636 kpl

Asentohoidon aloitusvaiheet

Hoitoja merkitään seuraavilla lyhenteillä:

A = ensin vasemman, sitten oikean kaarikäytävän liikesarja

B = ensin okean, sitten vasemman kaarikäytävän liikesarja

Vaakakaarien liikesarjat = ykkös- ja kakkosliikesarjat

Takakaarien liikesarjat = kolmos- ja nelosliikesarjat

Yläkaarien liikesarjat = viitos- ja kuutosliikesarjat

Asentohoidon aloitusvaiheet

Ensimmäisellä hoitokerralla aloitetaan joka tapauksessa vasemman puolen vaakakaaren

hoidolla (A1), jonka jälkeen tehdään oikean puolen vaakakaaren hoito (2) riippumatta siitä,

miten keho oireilee. Koska tasapainoaisti on kokonaisuus, jonka kaikki osat vaikuttavat

toisiinsa, sitä on hoidettava  kokonaisvaltaisesti ja vasen/oikea -hoitojärjestystä vaihdellen

jokaisella hoitokerralla.

Asentohoidon alussa edetään vaiheittain, jottei keho joutuisi liian voimakkaaseen

muutostilaan, eikä tulisi kovin hankalia vierotusoireita. Hoitojen

Ensimmäinen vaihe: kahdesta kuuteen päivään: aloita A12 vaakakaarien hoidolla,

jotka teet myös seuraavina parittomina hoitopäivinä. Toisena hoitopäivänä teet B12

vaakakaarien hoidot, jotka teet myös seuraavina parillisina hoitopäivinä. 

Toinen vaihe: neljästä kahdeksaan päivään: ensimmäisellä kerralla teet takakaarien

hoidot A34 ja sen jälkeen vaakakaarien hoidot B12. Noudata tätä järjestystä jokaisella

parittomalla hoitokerralla. Toisella ja jokaisella muulla parillisella hoitokerralla järjestys on

seuraava:   B34 A12.

Kolmas vaihe: Aloita tekemällä yläkaarien hoidot A56, jonka jälkeen teet takakaarien

hoidot B34 sekä viimeisenä vaakakaarien hoidot A12. Seuraavalla hoitokerralla järjestys on

B56, A34, B12. Tämän jälkeen tehdään ensimmäisenä vuorotellen ylä- ja takakaarien hoidot

kahden hoitokerran välein. Vaakakaaret hoidetaan aina viimeisenä.

Neljä erilaista hoitojärjestystä ovat siis:

1. A56 B34 A12

2. B56 A34 B12

3. B34 A56 A12

4. A34 B56 B12 Katso Vaaka-, taka- ja yläkaarien liikesarjojen keskinäinen järjestys muistilista/

Mitä nuoremmasta/parempikuntoisesta henkilöstä on kyse, sitä nopeammin voi / täytyy  tehdä koko liikesarja.

Ohjeet taukoja varten

Koska huonosti toimiva tasapainoaisti saa aikaan jatkuvaa lihasjännitystä ja samalla vääristää lihasten liikeratoja sekä aiheuttaa erilaisia kehon virheasentoja, asentohoidossa on ensisijaisesti kyse kehon ja sen lihasten liikkeiden ja asentojen korjaamisesta. Samalla kun asentohoito rentouttaa lihaksia, niitä totutetaan taukojen aikana uusiin liikeratoihin ja asentoihin mahdollisimman hallitusti.

Huolehdi, että taukojen aikana voit tarvittaessa ottaa tukea tuolin selkänojasta tms, jos pystyssä pysyminen on epävarmaa, varsinkin asentohoitojen aloitusvaiheissa. Jos liikesarjat aiheuttavat huimaustuntemuksia, vietä tauot aluksi istuma-asennossa.

Kiristäviä vaatteita, vöitä, yms. kannattaa välttää asentohoidon aikana, jotta rentoutuvien

lihasten veri- ja imusuonissa veri ja muut nesteet pääsevät virtaamaan paremmin, mikä

tehostaa aineen-vaihduntaa.

Ota hengityslihakset mukaan taukoliikkeisiin: vedä pitkiä, syviä hengenvetoja, jolloin käytät

pallealihaksia mahdollisimman tehokkaasti. Tehosta viidennen vaiheen selkä/vatsaliikkeitä

lyhyillä, napakoilla pallealihasten liikkeillä. Tämä on tarpeellista, koska TTH on saattanut

jumittaa myös hengityslihaksia ja väristää niidenkin liikeratoja. Huolehdi, että keskivartalo

(=napa) on suoraan eteenpäin. Tehokas hengitys on tärkeää senkin vuoksi, että asentohoidon aikana hapen kulutus lisääntyy aineenvaihdunnan tehostuessa.

Mitä nuoremmasta tai heikkokuntoisemmasta henkilöstä on kyse, sitä enemmän tauko-ohjelmaa

täytyy sopeuttaa hänen keskittymiskykynsä ja jaksamisensa mukaan, esim. siten, että

asentohoidon aloitusvaiheissa tehdään pitempään helpompia liikkeitä, kuten seisomis-, kävely-ja hengitysharjoituksia. Kun asentohoito etenee, kehon ja lihasten hallinta paranee, jolloin vaikeammatkin liikkeet onnistuvat helpommin.

Taukoliikkeet jokaisen liikesarjan jälkeen

1. Nouse seisomaan pieneen haara-asentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin, paino mahdollisimman tasaisesti koko jalkapohjalle. (20 sekuntia)

2. Kunkin seuraavan liikkeen (a - e) kesto vähintään noin 5 sekuntia:

a) Mene istuma-asentoon, jalkaterät kevyesti ojennettuna, varpaat vähän irti lattiasta.

b) Kallistu selällesi, käsivarret ylös ja samalla jalat ylös polvet koukussa, varpaat suoraan ylöspäin.

c) Oikaise polvet, koukista nilkat. Tee kiertoliikkeitä jalkaterillä, säärillä ja reisillä; samalla sääret laskeutuvat leveään haaravenytykseen. Kierrä samalla käsivarsia olkapäästä lähtien, laske samalla käsivarret sivuille patjalle.

d) Jatka käsivarsien kiertoliikettä kyynärpäät koukussa. Jalat odottavat haaravenytysasennossa.

e) Tee isoja ympyröitä sääriä ja jalkoja kiertämällä lantiosta lähtien.

3. Siirrä hoidettavan puolen jalka lepoasentoon vähän eteenpäin siten, että jalkapohja koskettaa hyvin kevyesti lattiaa. Vartalon paino on kokonaan toisen jalan varassa ja paino jakautuu tasaisesti seisomassa olevan jalkaterän jalkapohjalle. Tämän jalan puoleinen käsi tekee samalla pyöritysliikkeitä olkanivelellä, ensin käsivarsi yläasennossa, sitten alhaalla. (20 sekuntia)

4.  Pysy samassa asennossa, vaihda toinen jalka lepovuoroon ja tee toisella kädellä liikkeet kuten edellä 3. kohdassa. (20 sekuntia)

5. Kävelyharjoitus paikallaan: Molemmat jalat seisoma-asentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin ja koukista kumpaakin polvea vuorotellen. Päkiä ei kohoa lattiasta ja seuraa, että jalkaterä koskettaa lattiaa mahdollisimman suorassa. Kädet ja käsivarret heilahtelevat (olkanivelestä) kävelyliikkeitä myötäillen. (20 sekuntia)

6. Vatsa/selkä liikkeet: Seiso pienessä haara-asennossa. Vartalon paino on tasaisesti molemmilla jalkapohjilla, jalkaterät suoraan eteenpäin: pyöristä ja oikaise alaselkää. Tehosta liikettä vatsalihaksilla ja voimakkaalla palleahengityksellä. (20 sekuntia).

6. Vartalon kierto istuma-asennossa: työnnä vuorotellen oikeaa ja vasenta polvea suoraan eteen ja vedä taaksepäin. Kierrä lantiota mahdollisimman voimakkaasti. Nosta samalla molemmat kädet (peukalonivelet ylöspäin) ja käsivarret suorina lähes olkapäiden korkeudelle ja kurkota käsillä vuorotellen eteen ja työnnä olkaniveltä taakse samassa tahdissa kuin jalkoja. (20 sekuntia)

LOPPURENTOUTUS viimeisen tauko-ohjelman jälkeen: Mene selällesi puolesta minuutista minuuttiin ja nouse seisomaan pieneen haara-asentoon. Saatat tuntea melko voimakkaan "pudottavan" kiertoliikkeen, jolloin ehkä aluksi tarvitset seisontatukea. Kehossa voimistuu painon tunne, joka tarkoittaa sitä, että keho rentoutuu entisestään. Samalla koko keho tai jokin kehon osa saattaa lämmetä voimakkaastikin. Hetken kuluttua lämpötuntemus tasaantuu. Nämä tuntemukset syntynevät siten, että tasapainoaistin kalkkikivihiukkaset ja/tai karvasolut saavuttavat erityisen "lepotilan", kun ihminen on selällään vaakasuorassa. "Pudottava kiertoliike" em. tilanteessa ei ole huimausta, vaan se johtuu tasapainoaistin kalkkikivihiukkasten spiraali-liikkeestä, kun ne saadaan asentohoidon avulla palaamaan kohti kotipesäänsä. Kaikkialla luonnossa tapahtuva liike on spiraalimaista. Myös ihmiskehossa ja sen tasapainoaistissa tämän liikkeen saa aikaan Maan kiertoliike akselinsa ympäri. Napojen lähellä Maan kiertoliike on voimakkainta (n. 1000 km/h). Suomen korkeudella se on noin 840 km/h. Koska olemme ikään kuin karusellin keskiön lähellä, Maan pyörimisliike kuormittaa mm. suomalaisten tasapainoaistia ja samalla koko kehoa enemmän kuin alemmilla leveysasteilla asuvaa väestöä. Vastaava kierteinen liike (myötäpäivään) näkyy, kun vesi valuu viemäriin.

Hoitorytmi: Asentohoidon onnistuminen riippuu paljolti hoitorytmistä eli siitä, kuinka nopeasti kukin liikesarja tehdään. Pienioireiselle todennäköisesti sopii parhaiten yhtäjaksoinen, nopea liikesarja ilman pysähdyksiä kaikkiin kaarikäytäviin. Viime vuosien asentohoitokokemusten myötä on tullut yhä ilmeisemmäksi, että hankalampien, monioreisten yhdistelmien taustalla on kaaritiehyiden rakenteellinen erilaisuus, ahtaus, yms, jolloin nopeat, yhtäjaksoiset liikesarjat eivät auta. Tarvitaan hitaampia, erilaisia hoitorytmejä ja jopa pysähdyksiä. Näiden lsäksi saatetaan myös tarvita erilaisia kallistuksia jopa niin, että yhdellä ja samalla henkilöllä täytyy jokaisen kaarikäytävän liikesarja olla hiukan erilainen kuin muut. Tärkeätä olisi saada mahdollisimman tarkka, moniulotteinen magneettikuva tasapainoaistista, jotta liikesarjat voitaisiin hienosäätää erityisesti moni/vaikeaoireisen henkilön tarpeisiin.

Asentohoidon alusssa henkilökohtainen opastus on lähes aina välttämätön, jotta liikesarjat saadaan tarkoiksi mahdollisimman nopeasti. Vaikeasti liikkuva /monioireinen henkilö tarvitsee avustajaa pitempään.

"Perinteisiin" asentohoitotekniikoihin (esim. Lempert, Epley, Rahko) verrattuna nopeampi hoitorytmi perustuu uuteen käsitykseen kaarikäytävien loppuosien muodosta. Ylä- ja takakaarien loppupuoliskot kaartuvat ylemmistä kärkikaarteista etukautta alas ja vaakakaaret puolestaan jälkimmäisestä kärkikaarteesta vinosti alas. Jokaisen kaarikäytävän loppusuora näyttää tulevan samaa keskilinjaa alas. Yhtäjaksoisen, nopean vaakakaaren liikesarjan kesto aloitusasennosta loppuvaiheen pää pystysuoraan asentoon on noin kolmetoista, takakaarien noin kahdeksantoistaja yläkaarien non kolmetoista sekuntia. Kokeile lapsilla pari kolme sekuntia nopeampia liikesarjoja.

Hyvin iäkkäillä/heikkokuntoisilla asentohoito aloitetaan tekemällä vain yksi hoitopari (vaakakaarien hoidot) päivässä sekä hoitoja lisätään varovasti.

Mitä vakavampi tasapainoaistin häiriö on, sitä tärkeämpää on tehdä kaikkia hoitoja jatkuvasti päivittäin, kun keho on ensin totutettu vähitellen eri liikesarjoihin. Siten voidaan edistää koko kehon terveyttä ja hyvinvointia parhaiten.

Lievemmissäkin häiriöissä on hyödyllistä tehostaa hoitoja mm. nopeissa kasvuvaiheissa, rokotusten edellä ja jälkeen, murrosiässä, fyysisen tai psyykkisen rasituksen yhteydessä, syys- ja talvikuukausina, raskauden aikana, kuukautisten edellä ja aikana sekä viimeistään ikääntymisen myötä.

Vieroitusoireet:

vatsaoireita (ripulia, pahoinvointia) tai päänsärkyä, joka menee ohi muutamassa päivässä. Lihaskipuja tai voimattomuutta lihaksissa saattaa myös esiintyä, koska lihasten liikeradat muuttuvat. Nesteaineenvaihdunnan parantuessa voi esiintyä ns. puhdistusyskää tai -nuhaa. Samasta syystä korvakäytävien puhdistuminen tehostuu.  

Varovaisuus:
Ole varovainen uutta hoitoa aloittaessasi: käytä avustajaa, jos ole iäkäs tai kehossasi on jäykkyyttä, huimausta, tms. Vältä tällöin jonkin aikaa esim. kiipeämistä, nopeita käännöksiä, uintia, pyöräilyä tai autolla ajoa ja liiku varovasti portaissa. 

Terveydentilan seuranta:
Tarkistuta terveydentilanne aika ajoin säännöllisen asentohoidon lisäksi. On mahdollista, että ilmaantuu vaivoja, jotka tarvitsevat muutakin hoitoa, esim. leikkaushoitoa. Jos hankalia oireita lmenee, ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin.

Keskustele kaikista sairauden lääkitykseen liittyvistä asioista lääkärisi kanssa.