Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337942 kpl

Miten TTH vaikuttaa kehossa?

Koska tasapainoaistin perustehtävä on varmistaa kehon oikea asema ja asento, sen ja samalla TTH:n merkitys ihmiskeholle on ratkaisevan tärkeä. Jokainen lihaksemme tarvitsisi tasapainoaistin häiriötöntä ohjausta joka hetki liikummepa tai emme, myös nukkuessamme. Tämä koskee sekä tahdonalaisia että tahdosta riippumattomia lihaksia.

Sen vuoksi tasapainoaistin toimintahäiriö ei ole hyvänlaatuinen kehon hyvinvoinnin eikä terveyden kannalta. Se vaikuttaa välittömästi kehon asentoon ja koordinaatioon  haitallisesti jännittämällä lihaksia ja vääristäen niiden sekä nivelien liikeratoja. Hoitamattomana TTH on eräänlainen aikapommi. Myös väärä asentohoitotekniikka ja / tai tasapainoaistin hoitoon liittyvien muiden toimenpiteiden puuttuminen voivat vaikeuttaa tasapainoaistin toimintaa entisestään.

Samalla lihasjännityksen myötä TTH lisää adrenaliinin eritystä, mikä häiritsee koko kehon sisäistä (hormoni) säätelyjärjestelmää, kiihdyttää kehoa ja sen aineenvaihduntaa. Hoitamaton TTH saattaa aiheuttaa pitemmän päälle tämän häiriöketjun vuoksi vakavia vaurioita missä tahansa kehon osassa, todennäköisemmin sen heikoimmissa elimissä.

Mitä huonommin tasapainoaisti toimii, sitä huonommin neste- ja suola-aineenvaihdunta pystyy pitämään yllä kehon magneettikenttää, jonka pitäisi suojata koko kehoa ja tasapainoaistia planeettamme magneettikentän vaihteluilta ja häiriöiltä, joita aiheuttavat auringon ja planeettojen sähkömagneettiset ilmiöt lähiavaruudessa.

TTH vaikuttaa ihmiskehossa sikiövaiheesta elinkaaren loppuun saakka. Oireet ilmenevät sitä nuoremmalla iällä ja vaikeampina / laaja-alaisempina, mitä pahempi häiriö on. Pienikin häiriö voi alkaa tuntua kuormituksen lisääntyessä, kehon nopeissa kasvuvaiheissa, heikoimmassa kohdassa tai iän myötä, jolloin lihasten mukautumiskyky heikkenee.

1 Krooninen lihasjännitys

Kun tasapainoaistin ohjauskyky heikkenee, mikä tahansa lihas saattaa joutua mukautumaan häiriöön jännittämällä. Erityisesti niskan ja hartioiden lihakset ”lukitaan” pitämään yllä kehon epävarmaa tasapainoa. TTH voi siis vaikuttaa välittömästi kaikkeen toimintaan, jossa käytetään lihaksia. Samalla syntyy virheellisiä liikeratoja, jotka kuormituksen lisääntyessä ja iän myötä voivat aiheuttaa vaivoja tuki- ja liikuntaelimissä. Mitä parempi lihaskunto on, sitä paremmin tasapainojärjestelmä sietää häiriöitä. TTH:n lihasoireet saattavat olla vähäisempiä urheilijoilla, mutta näillä henkilöillä pienetkin poikkeamat liikeradoissa voivat aiheuttaa mm. rasitusvammoja, lihaskipuja tai -kramppeja kovassa rasituksessa. Katso TTH:n oireita

2 Kohonnut adrenaliinitaso: aistien ylikuormitus

Jos tasapainoaisti ei toimi kunnolla, keho ja aivot jäävät ikään kuin aistiensa vangeiksi, jolloin niiden välittämä tieto kehon sisältä ja ulkopuolelta vääristyy jollakin tavalla. Tämä voi aiheuttaa väärin opittuja malleja.

 

Näköhahmotusta haittaavat silmää ohjaavien lihasten jännitys ja toimintaongelmat, jotka johtuvat TTH:sta ja sen myötä kohonneesta adrenaliinista. Myös muiden aistien hahmotusongelmat voidaan hyvin ymmärtää TTH:n aiheuttamiksi, koska adrenaliinikuormitus saa ne toimimaan jatkuvasti ”hälytystilassa”. Tämän vuoksi aistien hahmotus voi muuttua yliherkäksi ja samalla epätarkaksi tai jokin niistä reagoi erittäin huonosti ja hitaasti. Adrenaliinikuormitus saattaa vaikeuttaa myös tunnetasapainon hallintaa. Katso TTH:n oireita 

3 Adrenaliinin muita vaikutuksia

Koska tasapainoaistin toimintahäiriö lisää adrenaliinieritystä, seuraavilla seikoilla voi olla epäedulli- sia vaikutuksia kehon hyvinvointiin erityisesti sen heikoimmissa kohdissa tai ikääntymisen myötä:

 • lisämunuaisista vapautuu hormoneja
 • sydän supistuu voimakkaammin, lyö tiheämmin
 • verenpaine nousee
 • veren sokeri lisääntyy
 • verisuonet ihon pinnalla supistuvat, ääreisverenkierto huononee
 • ihokarvat nousevat pystyyn
 • silmien mustuaiset laajenevat, jolloin näöntarkkuus paranee
 • hengitystiet laajenevat
 • ruoansulatus hidastuu
 • hikoilu lisääntyy
 • lihaksiin virtaa tavallista enemmän verta

(Leinonen, M. & muut: Koulun biologia. Ihminen.)

4 Kehon ja aivojen rasitustila 

Tasapainoaistin toimintahäiriö aiheuttaa kehoon ja aivoihin rasitustilan, koska aivot joutuvat käsittelemään aistien välittämää vääristynyttä tietoa ympäristöstä ja kehon sisältä. Samalla hermoston täytyy pitää yllä korjausohjelmaa, jolla kehon koordinaatio ja lihakset saadaan hallittua tietoisesti tasapainoaistin ohjauksen ”lakkoillessa”. Tämä korjaustoiminta vie energiaa muulta toiminnalta ja voi aiheuttaa pahojakin ”ruuhkia” hermoradoille.

Hermoston kuormittuminen voi ilmetä kehon fyysisen ja psyykkisen toiminnan erityisenä hitautena tai hätäisyytenä. Pärjätäkseen jäljelle jäävällä energialla keho ja aivot luovat toimintatapoja, joilla vältetään fyysistä ja/tai psyykkistä ponnistelua. Siksi voi syntyä urautuneita ajattelu- tai toimintamalleja, jolloin saatetaan hallita hyvin jokin yksittäinen toiminta tai tiedon ala, mutta kokonaisuuksien hallinta voi olla ylivoimaista. Tällä pyritään vähentämään epäonnistumisia, koska niiden aiheuttama epämukavuus saattaisi ylittää kuormittuneen kehon sietorajan.