Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:309430 kpl

Miten TTH vaikuttaa kehossa?

Tasapainoaisti on osa ihmiskehon monimutkaista kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se on ikään kuin hermoverkoston käyttöjärjestelmä, joka varmistaa kehon oikean aseman, asennon. Samalla kaikki lihakset ja niiden myötä aistit ja aivot saavat häiriöttömän toimintaympäristön magneettisella Maa -planeetallamme, joka pyörii suihkukoneen nopeudella. Jokainen lihaksemme tarvitsee tasapainoaistin ohjausta joka hetki liikummepa tai emme, myös nukkuessamme. Tämä koskee sekä tahdonalaisia että tahdosta riippumattomia lihaksia.

Näin ollen tasapainoaistin toimintahäiriö ei ole hyvänlaatuinen kehon hyvinvoinnin eikä terveyden kannalta, vaan hoitamattomana se on eräänlainen aikapommi. Samalla tavalla haitallista voi olla väärä asentohoitotekniikka ja / tai tasapainoaistin hoitoon liittyvien muiden toimenpiteiden puuttuminen.

Jos tasapainoaisti ei toimi kunnolla, keho ja aivot jäävät ikään kuin aistiensa vangeiksi, jolloin niiden välittämä tieto kehon sisältä ja ulkopuolelta vääristyy jollakin tavalla. Tämä aiheuttaa väärin opittuja malleja, joiden poisoppiminen on mahdollista tasapainoaistia hoitamalla. Tämä ei suinkaan tapahdu automaattisesti, vaan aistit ja keho lihaksineen tarvitsevat aikaa ja harjoitusta, jotta väärin opitut toimintamallit pikkuhiljaa korjaantuvat. Tähän tarvitaan sitä enemmän aikaa, mitä kauemmin häiriö on ehtinyt vaikuttaa. Toisaalta hoito tehoaa sitä nopeammin, mitä varhaisemmin se aloitetaan. Sen lisäksi tasapainoaistin hoito tekee mahdolliseksi ehkäistä ennalta ihmiskehon erilaista oireilua. 

Vasta kun tasapainoaistin häiriötä hoidetaan, voidaan varmemmin tietää, millainen aivojemme perustoimintakyky (älykkyys) todellisuudessa on. Se osa aivojen voimavaroista, joka on kulunut tämän häiriön korjaustoimintaan, vapautuu muuhun eli siihen, mihin se on alunperin tarkoitettukin. Silloin ihmislajille välttämättömät toiminnot (puhe, liikkuminen, syöminen uni, kanssakäyminen muiden lajitovereidensa kanssa, jälkeläisistä huolehtiminen) kehittyvät ja onnistuvat ilman suurempia viiveitä tai ongelmia, eivätkä ennenaikaiset ikääntymisvaivat tai -sairaudet rasita kehoa suuremmin.

Koska lihakset joutuvat jännittymään tasapainoaistin lakkoillessa, adrenaliinin (ponnistus-hormonin) eritys lisääntyy. Tasapainoaistin välillinen vaikutus ulottuu siis kehon hormonieritykseen ja aineenvaihduntaan, jonka tarkoitus on huolehtia muun muassa neste- ja suolatasapainosta. Se puolestaan pitää yllä ihmisen sähkö- ja energiataloutta ja magneettikenttää. Nämä biofysikaaliset, sähkömagneettiset ilmiöt näyttävät olevan toimintakykymme, hyvinvointimme, terveytemme ja olemassaolomme perustekijöitä.

Asentohoitokokemukset ovat omalta osaltaan opettaneet ymmärtämään, että ihmisellä on yksi terveys ja myös yksi sairaus, joka tarkoittaa häiriöitä kehon sähkövirrassa. Kehon toiminta muodostaa täydellisen kehän: neste- ja suola-aineenvaihdunta vaikuttaa tasapainoaistiin ja TTH puolestaan haittaa neste- ja suola-aineenvaihduntaa, jos sitä ei hoideta. Mitä huonommin tasapainoaisti toimii, sitä huonommin kehon magneettikenttä suojaa koko kehoa ja tasapainoaistia planeettamme magneettikentän vaihteluilta ja häiriöiltä, joita aiheuttavat planeettojen sähkömagneettiset ilmiöt lähiavaruudessa.

TTH vaikuttaa ihmiskehossa sikiövaiheesta elinkaaren loppuun saakka. Oireet ilmenevät sitä nuoremmalla iällä ja vaikeampina / laaja-alaisempina, mitä pahempi häiriö on. Pienikin häiriö voi alkaa tuntua kuormituksen lisääntyessä, kehon nopeissa kasvuvaiheissa, heikoimmassa kohdassa tai iän myötä, jolloin lihasten mukautumiskyky heikkenee.