Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:297636 kpl

Tasapainoaisti

Tasapainoaistin rakennetta ja toimintaa kuvataan Suomalaisen Lääkäriseuran, Duodecimin julkaisemassa Lääketieteen termit hakuteoksessa (v. 2007) seuraavasti: tasapainoaisti sijaitsee kummassakin sisäkorvassa ja niistä kumpikin koostuu kaaritiehyistä sekä pyöreästä ja soikeasta rakkulasta. Kaaritiehyet ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden: vaakasuora, ylä- ja takakaaritiehyt. Niissä on nestettä ja molempien rakkuloiden aistinkarva-alueiden hyytelössä on tasapainokiviä, jotka ovat kalsiumkarbonaattikiteitä. Tasapainohermo (kuulohermon osa) välittää keskushermostoon impulsseja, jotka lähtevät tasapaino- ja liikereseptoreista. Niitä kutsutaan myös karvasoluiksi (aistinkarvoiksi). (Kuva 1 alla)

Kaaritiehyiden avartumien karvasolut reagoivat kiihtyvään tai hidastuvaan kiertoliikkeeseen. Soikean ja pyöreän rakkulan karvasolut reagoivat painovoimakenttään ja kiihtyvään suoraviivaiseen liikkeeseen. Sisäkorvan tasapainoaisti on osa asento- ja liikeaistia, johon kuuluvat myös lihasten, jänteiden ja nivelpussien reseptorit. Tämän aistin avulla ihminen tuntee jäsentensä ja koko kehonsa asennot ja liikkeet ilman näköaistin apua. (Duodecim)

Kuva 1. Tasapainoaisti (Rahko)

 korva.jpg

 

 

Grafiikka: Leila Nieminen (mukaellen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 2a - d alla. Uudempi näkemys kaarikäytävien muodosta 

Vuoden 2011 marraskuusta lähtien tällä sivustolla esitellyt hoitoasennot ja liikesarjat ovat perustuneet uudempaan käsitykseen kaarikäytävien muodosta. Se on käytännössä tarkoittanut sitä, että hoitorytmi on nopeutunut huomattavasti. Pienioireiselle todennäköisesti sopii parhaiten yhtäjaksoinen, nopea liikesarja ilman pysähdyksiä kaikkiin kaarikäytäviin.

Viimeaikaisten (v. 2014) asentohoitokokemusten myötä on tullut yhä ilmeisemmäksi, että hankalampien, monioreisten yhdistelmien taustalla on kaaritiehyiden rakenteellinen erilaisuus, ahtaus, yms, jolloin nopeat, yhtäjaksoiset liikesarjat eivät auta. Tarvitaan hitaampia, erilaisia hoitorytmejä ja jopa pysähdyksiä. Näiden lsäksi saatetaan myös tarvita erilaisia kallistuksia jopa niin, että yhdellä ja samalla henkilöllä jokaisen kaarikäytävän liikesarjan täytyy olla hiukan erilainen kuin muut.

Koska sisäkorvan tasapainoaisti on todellisuudessa läpimitaltaan vain n. 1 cm, kunkin kaarikäytävän läpimitta on millimetriluokkaa. Sen vuoksi liikesarjojen hoitoasennot täytyy tehdä tarkasti. Tärkeätä olisikin saada mahdollisimman tarkka, moniulotteinen magneettikuva tasapainoaistista, jotta liikesarjat voitaisiin hienosäätää paremmin erityisesti moni/ vaikeaoireisen henkilön tarpeisiin.

"Perinteisiin" asentohoitotekniikoihin (esim. Lempert, Epley, Rahko) verrattuna nopeampi hoitorytmi perustuu uuteen käsitykseen kaarikäytävien loppuosien muodosta. Ylä- ja takakaarien loppupuoliskot kaartuvat ylemmistä kärkikaarteista etukautta alas ja vaakakaaret puolestaan jälkimmäisestä kärkikaarteesta vinosti alas. Jokaisen kaarikäytävän loppusuora näyttää tulevan samaa keskilinjaa alas. Kaarikäytävien loppusuorat kiertyvät seuraavasti: yläkaaret (siniset) ja takakaaret (punaiset) kaartuvat ylimmästä kaarteesta etukautta kohtisuoraan alaspäin. Ylä- ja takakaaren hoitoasennot ovat siis samanlaisia viitosasennosta loppuun. Vaakakaari (harmaa)  kiertyy vinosti alas jälkimmäisestä kärkikaarteesta ja  lopuksi kohtisuoraan alaspäin. Loppusuorien samansuuntaisuuus alaspäin tehostaa hiukkasten palaamista "kotipesiinsä". Loppusuorien kierteisyys toisaalta estää sen, etteivät hiukkaset pääse liian helposti pitemmälle erityisesti vaakakaarien kohdalla.

Kuvassa 2a vasemmalla ovat oikean sisäkorvan kaarikäytävät ja oikealla vasen sisäkorva, suurin piirtein edestäpäin kuvattuna. Tämä malli perustuu asentohoitokokemuksiin, ei tarkkaan anatomiseen tutkimukseen. Kaarikäytävien etäisyys toisiinsa nähden ei välttämättä vastaa todellisuutta.

Muu tasapainoaistinelimen rakenne näkyy kuvassa 1 yllä.

 

img2.jpgKuva 2a. Malli tasapainoaistin kaarikäytävien muodosta. Kuvattu edestä.

 

 

 img_kaarikaytavat_sivujuva_0001.jpg

 

 

Kuva 2b. Malli tasapainoaistin kaarikäytävien muodosta. Sivukuva ulkokorvan puolelta vasemmasta sisäkorvasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

img_kaarikaytavat_sivujuva_00022.jpgKuva 2c. Malli tasapainoaistin kaarikäytävien muodosta. Sivukuva ulkokorvan puolelta oikeasta sisäkorvasta.

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2d. Malli tasapainoaistin kaarikäytävien rakenteeylakuva_kaarikaytavat.jpgsta. Kuva (alla)on otettu yläpuolelta. Vasemmalla on vasemman puolen kaarikäytävät ja oikealla oikean puolen kaarikäytävät.