Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:297637 kpl

Asentohoitotekniikan tärkeimpiä kehitysvaiheita

v. 2008 - 2018

Päivitysotsikot viime vuosilta kertovat asentohoitojen kehityshistoriasta tiivistetyssä

muodossa. Olen siirtänyt ne tänne erilliselle sivulle, jotta aloitussivun sisältö ei tulisi kovin "raskaaksi".

13.6.2018

Opastusvideo Youtubessa on päivitetty.

Googlaa:

00 Asentohoidon liikesarjat TTH:n hoitoon

Jokaiseen liikesarjaan on tullut muutoksia, joiden tarkoitus on edelleen

täsmentää liikeratoja ja pienentää niiden kiertosädettä.

- Vaakakaaren liikesarjassa on otettu käyttöön apuväline.

- Yläkaaren liikesarja tehdään jakkaran avulla, mikä voi myös helpottaa

    liikesarjan tekemistä.

- Takakaaren liikesarjassa on entistä vähemmän pään kiertoliikkeitä.

- Videot sisältävät vain vasemmanpuoleiset liikesarjat.

- Oikeanpuoleiset liikesarjat tehdään peilikuvina videolla nähtäviin verrattuna.

- Jos haluat pysäytyskuvan, klikkaa ruutua hiiren vasemmalla painikkeella.

. Yhtäjaksoiset liikesarjat videolla kestävät kukin noin 13 sekuntia.

- Yhtäjaksoiset liikesarjat ilman pysähdyksiä sopivat todennäköisesti parhaiten pienioireisille.

- Hidastettuja, yhtäjaksoisia liikesarjoja tarvitsevat todennäköisesti vaikeampioireiset henkilöt.

- Monioireisten, hankalien yhdistelmien hoitoon saatetaan tarvita myös pysähdyksiä tai erilaisia kallistuskulmia.

- - - On mahdollista, että yhdellä ja samalla henkilöllä jokaisen kaarikäytävän liikesarjan täytyy olla hiukan erilainen kuin muut. Esimerkiksi yksi kaarikäytävä / osa kaarikäytävistä puhdistuu nopealla, yhtäjaksoisella liikesarjalla, toinen hitaammalla yhtäjaksoisella, kolmas saattaa vaatia yhden tai useammankin pysähdyksen, neljäs pysähdysten lisäksi myös hitaamman hoitorytmin.

- Katso tarkemmin luvusta

Video: asentohoidon liikesarjat tasapainoaistin toimintahäiriön hoitoon

27.2.2017 

Opastusvideo Youtubessa

Googlaa:

0 Asentohoidon liikesarjat tasapainoaistin toimintahäiriön hoitoon

1. vaakakaaren liikesarja

2. takakaaren liikesarja

3. yläkaaren liikesarja

- Jokaiseen liikesarjaan on tullut muutoksia:

    - Vaakakaaren liikesarja pitenee hieman sekä alussa että lopussa.

    - Takakaaren liikesarjassa kiertoliikkeet vähenevät.

    - Yläkaaren aloitus- ja lopetusasento muuttuu hieman.

- Videot sisältävät vain vasemmanpuoleiset liikesarjat.

- Oikeanpuoleiset liikesarjat tehdään peilikuvina videolla nähtäviin verrattuna.

- Jos haluat pysäytyskuvan, klikkaa ruutua hiiren vasemmalla painikkeella.

. Yhtäjaksoiset liikesarjat videolla kestävät kukin noin 13 sekuntia.

17.10.2015:

Opastusvideo You Tubeen 

- Video sisältää vasemman vaakakaaren, oikean takakaaren ja  vasemman 

   yläkaaren liikesarjat  äänitiedostoineen.

- Vastakkaiset liikesarjat tehdään peilikuvina videolla nähtäviin verrattuna.

- Yläkaaren liikesarja on muuttunut eniten: liikesarja alkaa kumarruksella eteenpäin.

- Jos haluat pysäytyskuvan, klikkaa ruutua hiiren vasemmalla painikkeella.

- Tauko-ohjelman (erilliseen) äänitiedostoon ei ole tullut muutoksia.

- Yhtäjaksoiset, nopeat liikesarjat ilman pysähdyksiä kaikkiin kaarikäytäviin sopivat todennäköisesti parhaiten pienioireisille.

- Hidastettuja, yhtäjaksoisia liikesarjoja tarvitsevat todennäköisesti vaikeampioireiset henkilöt.

- Monioireisten, hankalien yhdistelmien hoitoon saatetaan tarvita myös pysähdyksiä tai erilaisia kallistuskulmia.

- - - On mahdollista, että yhdellä ja samalla henkilöllä jokaisen kaarikäytävän liikesarjan täytyy olla hiukan erilainen kuin muut. Esimerkiksi yksi kaarikäytävä / osa kaarikäytävistä puhdistuu nopealla, yhtäjaksoisella liikesarjalla, toinen hitaammalla yhtäjaksoisella, kolmas saattaa vaatia yhden tai useammankin pysähdyksen, neljäs pysähdysten lisäksi myös hitaamman hoitorytmin.

- Katso tarkemmin Video: asentohoiton liikesarjat tasapainoaistin toimintahäiriön hoitoon

1.7.2014 

Liikesarjojen ja niiden hoitorytmien erilaiset muunnelmat:

--- Yhtäjaksoiset, nopeat liikesarjat ilman pysähdyksiä kaikkiin kaarikäytäviin sopivat todennäköisesti parhaiten pienioireisille. Ne löytyvät myös äänitiedostoina.

--- Hidastettuja, yhtäjaksoisia liikesarjoja tarvitsevat todennäköisesti vaikeampioireiset henkilöt.

--- Monioireisten, hankalien yhdistelmien hoitoon saatetaan tarvita myös pysähdyksiä ja erilaisia kallistuskulmia.

--- On mahdollista, että yhdellä ja samalla henkilöllä jokaisen kaarikäytävän liikesarjan täytyy olla hiukan erilainen kuin muut. Esimerkiksi yksi kaarikäytävä / osa kaarikäytävistä puhdistuu nopealla, yhtäjaksoisella liikesarjalla, toinen hitaammalla yhtäjaksoisella, kolmas saattaa vaatia yhden tai useammankin pysähdyksen, neljäs pysähdysten lisäksi myös erilaisia kallistuskulmia, jne.

--- Muutoksia eniten takakaaren liikesarjassa. Aloitusasento muuttuu: kallistus taakse selän suuntaan, mikä tekee mahdolliseksi useammat erilaiset kallistuskulmat.

--- Tärkeätä olisi saada mahdollisimman tarkka, moniulotteinen magneettikuva tasapainoaistista, jotta liikesarjat voitaisiin hienosäätää erityisesti moni/vaikeaoireisen henkilön tarpeisiin.

--- Asentohoidon alusssa henkilökohtainen opastus on lähes aina välttämätön, jotta liikesarjat saadaan tarkoiksi mahdollisimman nopeasti. Vaikeasti liikkuva /monioireinen henkilö tarvitsee avustajaa pitempään. 


2.2.2014

Kaikkien liikesarjojen aloitusasennot muuttuvat:

- kaikkien liikesarjojen aloituskohdan liikerata pyöristyy.

- ylä- ja takakaarien aloitusasento patjan reunan ulkopuolelta tekee mahdolliseksi nousta

alaääriasennosta ilman ylimääräistä väistöliikettä, jolla ennen ohitettiin patjan reuna.

Pieniä muutoksia myös itse liikesarjoissa: jokaisen liikesarjan tiukin kaarre ennen

loppusuoraa loiventuu jonkin verran.

Kaikki vanhat äänitiedostot teksteineen poistuvat.

Jokaisen kaarikäytävän liikesarjat kuvataan yhtäjaksoisina.

Uudet äänitiedostot sisältävät vain yhtäjaksoiset liikesarjat illman pysähdyksiä.


9.3.2013

Taka- ja yläkaarien ensimmäinen, 75° kallistus pienenee vähän, noin 5 - 10 asteella. Sen

jälkeinen 45° kierto pienenee noin puoleen = noin 25°, josta liikesarja jatkuu entiseen

tapaan.

Ei muutoksia äänitiedostoihin, eikä teksteihin.

30.12.2012

Kunkin liikesarjan kokonaiskesto on hiukan hidastunut:

- vaakakaaret n. 10 sekuntia

- taka- ja yläkaaret n. 12 sekuntia

- Pikkulapsilla on kokeiltava (2 - 4 sekuntia) nopeampaa kestoa.

Liikesarjojen 4. hoitoasennoissa takaraivo tekee kiertoliikkeen:

--- vaakakaarien nenä suoraan alaspäin-asennosta 15°  vinoon

--- taka- ja yläkaarien ensimmäinen 45° kierto  75° kallistuksen jälkeen

TTH:n hoidon onnistumisen tärkeimmät edellytykset:

  • Opettele tekemään tällä sivustolla esitellyt liikesarjat mahdollisimman tarkasti ja yhtäjaksoisina ilman pysähdyksiä.
  • Varaa aika kalevalaiselta jäsenkorjaajalta heti asentohoidon alkaessa. Varaa uusintakäynti 2 - 3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä ja sen jälkeen noin puolen vuoden välein oireista riippuen.
  • Jos käytät silmälaseja, pyydä näöntarkastus, joka perustuu silmien yhteisnäköön. Sen perusteella samantehoiset linssit laseihin. Seuraa mahdollisia muutoksia silmien näkökyvyssä ja päivitä linssit tarvittaessa.
  • Jos edellä mainitut asiat eivät ole kunnossa, älä tee asentohoitoa kovin usein tai ollenkaan. Usein toistuva  epätarkka asentohoito ilman muita tarvittavia toimenpiteitä voi aiheuttaa yhä hankalampia oireita, jotka varsinkin heikkokuntoisille voivat olla kohtalokkaita.
10.6.2012
Takakaaren aloitus: paina leuka rintaan päin n. 2 cm = 12°
Taka- ja yläkaarien aloituskallistus jyrkentyy 75°:seen ja
nopeiden äänitiedostojen hoitorytmi hidastuu hieman.
Kaikki äänitiedostot on uusittu:
- jokaisen kaarikäytävän liikesarja on yksin omana äänitiedostonaan
- edelleen kolme eri hoitorytmiä:
---- hitaat äänitiedostot 02 - 07
 
---- keskinopeat äänitiedostot 08 - 13
 
---- nopeat äänitiedostot 14 - 19
- äänitiedosto 20: tauko-ohjelma
- loppurentoutus viimeiseen tauko-ohjelmaan
 
14.4.2012:
 
- Takakaaren aloitus: paina leuka rintaan päin n. 15°.
- Hengityslihakset tehokkaammin mukaan tauko-ohjelmaan.
- Muutokset on päivitetty äänitiedostojen teksteihin.
- Äänitiedostostoihin ei ole tehty muutoksia.

29.3.2012

Hoitoasentojen muutokset:

- Takakaaren aloitus: paina leuka rintaan päin n. 25°.

- Taka- ja yläkaarien toisessa hoitoasennossa pää kallistuu alaspäin 60°.

--- Muutokset on päivitetty äänitiedostojen teksteihin,
mutta äänitiedostostoihin ei ole tehty muutoksia.
6.3.2012:
--- Pieniä muutoksia on tullut jokaisen kaarikäytävän hoitoasentoihin ja yhteen taukoliikkeeseen. 

30.1.2012: Kädet ja käsivarret otetaan mukaan tauko-ohjelman liikerataharjoitteluun.

Katso Uusimmat uutiset

20.1.2012: Lisää kuvia kaarikäytävistä. Katso Tasapainoaisti
14.1.2012:
  
Liikesarjat muuttuvat seuraavasti:
 
- Vaakakaarien liikesarjat muuttuvat (lyhenevät) vähän.
- Takakaarien liikesarjojen kiertosuunta vaihtuu ja hoitoasentoihin    
   tulee muutoksia.
- Hoitojärjestys muuttuu siten, että ylä- ja takakaaret hoidetaan
   vuorotellen ensimmäisinä kahden hoitokerran välein. Katso muistilista
Nyt kaikki vasemman puolen asentohoidot aloitetaan vasemmalla kyljellä ja oikean puolen oikealla kyljellä.

 
22.12.2011:
Hoitoasennot muuttuvat siten, että liikesarjat kaartuvat loppusuoralle
vähän aikaisemmin kuin ennen, joten ylä- ja takakaarien liikesarjat
tehdään kylkiasennossa ilman kääntymistä toiselle kyljelle.
Vaakakaarien liikesarjassa ylävartalo kohoaa yläviistoon
aikaisemmin kuin ennen ja kiertosuunta vaihtuu.

23.11.2011:   
- Taka- ja yläkaarien liikesarjojen kiertosuunnat vaihtuvat.
- Tauko-ohjelman liikerataharjoittelu monipuolistuu. Katso Uusimmat uutiset.
- Äänitiedostojen hoitorytmit määräytyvät kuunneltavien ohjeiden keston mukaan:
--- hitaat äänitiedostot 02 - 07
--- keskinopeat äänitiedostot 08 - 13
--- nopeat äänitiedostot 14 - 19
--- Harjaantumisen myötä asentohoito tehdään niin nopeasti kuin pystytään ilman äänitiedostoja
- Uusi testausmenetelmä tasapainoaistin toimintakunnon toteamiseksi:
- Hoitoasennot eivät muutu.

 
9.11.2011: Tauko-ohjelman aloitus nopeutuu: nouse seisomaan mahdollisimman nopeasti kunkin liikesarjan päättyessä.

22.9.2011: Liikerataharjoittelua mukaan tauko-ohjelmaan. Katso Uusimmat uutiset

 

5.8.2011: TTH, asentohoito ja silmälasit. Katso Uusimmat uutiset

27.7.2011: Uudet ohjeet taukoja varten. Katso Uusimmat uutiset

--- Ei muutoksia hoitoasentoihin tai -rytmiin.

4.6. 2011: Hoitorytmi nopeutuu harjaantumisen myötä siten, että edetään hitaammasta

 äänitiedostosta nopeampaan mahdollisimman nopeasti ja lopulta tehdään ilman äänitiedostoja

 niin nopeasti kuin pystytään.

Kolme erilaista hoitorytmiä:

---  Hitain rytmi/pitkät ohjeet: Asentohoitoketju A: äänitiedostojen 02 - 04 tekstit

---  Hitain rytmi/pitkät ohjeet: Asentohoitoketju B: äänitiedostojen 05 - 07 tekstit

---  Keskinopea rytmi: Äänitiedostojen 08 - 13 tekstit: keskipitkät ohjeet

------- Sama kuin 2.5. päivitetty.

---  Nopein rytmi: Äänitiedostojen 14 - 19 tekstit: lyhyet ohjeet

------- Uudet äänitiedostot, joissa on pysähdyksiä vain liikesarjojen lopussa.

--- Ei muutoksia hoitoasennoissa.

--- Katso myös: Asentohoitojen rytmi

 

2.5.2011: Hoitorytmi nopeutuu kaikkien liikesarjojen alkuvaiheissa;

takakaarien liikesarjoissa myös kuutosvaiheessa.

18.4.2011: Hoitorytmi nopeutuu kaikissa hoitoasennoissa.

31.3.2011: Hoitorytmi nopeutuu useimmissa hoitoasennoissa.

10.3.2011: Hoitorytmi hidastuu useimmissa hoitoasennoissa aavistuksen verran

25.2.2011: takakaarien kuutosvaiheessa hoitorytmi hidastuu vähän.

22.2.2011

--- Hoitorytmi nopeutuu.

--- Takakaarien kakkos-. kolmos-, viitos- ja kuutosvaiheissa hoitoasentojen uudelleenjärjestelyä; ei uusia hoitoasentoja

6.2.2011

--- Hoitorytmi nopeutuu.

18.1.2011

--- Hoitorytmi muuttuu vähän.

--- Vaakakaarien liikesarjojen kiertosuunta on vaihtunut.

5.1.2011 

--- Hoitorytmi hidastuu vähän.

--- Välivaiheita lisätty: jokainen pään käännös, kierto, tms. 30° ellei toisin mainita.

 

23 .12.2010:

--- Hoitorytmi on muuttunut ja nopeutunut huomattavasti.

--- Muutama hoitoasento on muuttunut.

21.11.2010: Muutoksia jokaisen kaarikäytävän hoitoasentoihin.

--- Kaikki kuudennet, seitsemännet ja kahdeksannet hoitoasennot muuttuvat.

--- Takakaarien kolmas hoitoasento muuttuu.

--- Yläkaarien hoitojen aloitussuunta vaihtuu. 

10.10.2010: Jokaisen kaarikäytävän asentohoitorytmi muuttuu.

17.9.2010: Jokaisen kaaarikäytävän hoitorytmi hidastuu vähän.

5.9.2010: Hoitorytmi muuttuu: jokaiselle kaarikäytävälle oma hoitorytminsä.

14.8.2010: Hoitorytmi muuttuu:pysähdysten kesto 6 - 30 sekuntiin.

3.8.2010: Hoitorytmi muuttuu: pysähdysten kesto 4 - 27 sekuntiin.

6.7.2010: Hoitorytmi muuttuu: pysähdysten kesto 9 - 21 sekuntiin.

3.7.2010: Hoitorytmi muuttuu: pysähdysten kesto 12 - 20 sekuntiin.

 

--- Edelliseen verrattuna hoidon kokonaiskesto lyhenee hiukan.

13.6.2010: Hoitorytmi tarkentuu: pysähdysten kesto 8 - 26 sekuntiin.

--- Edelliseen verrattuna yhden hoidon kokonaiskesto lyhenee 30 sekuntia.

2.5.2010: Hoitorytmi hidastuu tasaisesti hoidon loppua kohti: 14 - 28 sekuntiin.

2.4.2010: Yläkaarien asentohoitojen aloitussuunta vaihtuu.

--- liike, jolla siirrytään nelosasennosta viitosasentoon muuttuu:

------ kierähdys kyljeltä toiselle vatsan kautta

13.2.2010: Takakaarien asentohoidoissa muutoksia.

28.12.2009: Hoitorytmi hidastuu hiukan.

29.11.2009: Takakaarien asentohoidon lopussa muutos. Hoitorytmi muuttuu.

10.11.2009: Hoitojärjestyksen vaihtelu asentohoitoketjujen sisällä muuttuu:

1. yläkaarien hoidot: viitos- ja kuutoshoidot

2. takakaarien hoidot: kolmos- ja neloshoidot

3. vaakakaarien hoidot: ykkös- ja kakkoshoidot

--- Vasen / oikea (A/B) -järjestys vaihtuu jokaisen hoitoparin jälkeen.

31.10.2009: Ylä- ja takakaarien asentohoitojen numerot vaihtuvat keskenään:

---- takakaarien hoidot = kolmos- ja neloshoidot

---- yläkaarien hoidot = viitos- ja kuutoshoidot

5.5, 29.5. ja 7.6.2009: Ylä- ja takakaarien asentohoitoliikeissä muutoksia

4.11.2008: Muutoksia asentohoitojen järjestyksessä:

--- samansuuntaiset kaarikäytävät hoidetaan peräkkäin.