Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:297719 kpl

Uusimmat uutiset

TTH:n hoidon onnistumisen tärkeimmät edellytykset lyhyesti:

 • Opettele tekemään tällä sivustolla esitellyt liikesarjat mahdollisimman tarkasti.
 • Opettele tunnistamaan hyvän ja huonon hoitotuntemuksen ero, jotta pystyt hienosäätämään liikesarjoja.
 • Varaa aika kalevalaiselta jäsenkorjaajalta heti asentohoidon alkaessa. Varaa uusintakäynti 2 - 3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä ja sen jälkeen noin puolen vuoden välein oireista riippuen. Katso www.kansanlaakintaseura.fi
 • Jos käytät silmälaseja, pyydä näöntarkastus, joka perustuu silmien yhteisnäköön. Pyydä sen perusteella samantehoiset linssit laseihin. Seuraa mahdollisia muutoksia silmien näkökyvyssä ja päivitä linssit tarvittaessa. Katso Tarvitaanko muuta?
 • Jos edellä mainitut asiat eivät ole kunnossa, älä tee asentohoitoa kovin usein tai ollenkaan. Usein toistuva  epätarkka asentohoito voi aiheuttaa yhä enemmän /hankalampia oireita, jotka varsinkin heikkokuntoisille voivat olla kohtalokkaita. Samoin voi käydä silloinkin, kun muut tarvittavat toimenpiteet puuttuvat, vaikka liikesarjat hallittaisiinkin hyvin.                  Katso TTH:n oireita
 • Päivitykset

 • 13.6.2018

  Opastusvideo Youtubessa on päivitetty.

  Googlaa:

  00 Asentohoidon liikesarjat TTH:n hoitoon

  Jokaiseen liikesarjaan on tullut muutoksia, joiden tarkoitus on edelleen

  täsmentää liikeratoja ja pienentää niiden kiertosädettä.

  - Vaakakaaren liikesarjassa on otettu käyttöön apuväline.

  - Yläkaaren liikesarja tehdään jakkaralla, mikä voi myös helpottaa

      liikesarjan tekemistä.

  - Takakaaren liikesarjassa on entistä vähemmän pään kiertoliikkeitä.

  - Katso tarkemmin luvusta

  Video: asentohoidon liikesarjat tasapainoaistin toimintahäiriön hoitoon

 • 27.2.2017

  Opastusvideo Youtubessa

  Googlaa:

  0 Asentohoidon liikesarjat tasapainoaistin toimintahäiriön hoitoon

  1. vaakakaaren liikesarja

  2. takakaaren liikesarja

  3. yläkaaren liikesarja

  - Jokaiseen liikesarjaan on tullut muutoksia:

      - Vaakakaaren liikesarja pitenee hieman sekä alussa että lopussa.

      - Takakaaren liikesarjassa kiertoliikkeet vähenevät.

      - Yläkaaren aloitus- ja lopetusasento muuttuu hieman.

  - Videot sisältävät vain vasemmanpuoleiset liikesarjat.

  - Oikeanpuoleiset liikesarjat tehdään peilikuvina videolla nähtäviin verrattuna.

  - Jos haluat pysäytyskuvan, klikkaa ruutua hiiren vasemmalla painikkeella.

  . Yhtäjaksoiset liikesarjat videolla kestävät kukin noin 13 sekuntia.

17.10.2015

Opastusvideo Youtubessa

Asentohoidon liikesarjat tasapainoaistin toimintahäiriön hoitoon

- Video sisältää vasemman vaakakaaren, oikean takakaaren ja  vasemman 

   yläkaaren liikesarjat  äänitiedostoineen.

- Vastakkaiset liikesarjat tehdään peilikuvina videolla nähtäviin verrattuna.

- Yläkaaren liikesarja on muuttunut eniten: liikesarja alkaa kumarruksella eteenpäin.

- Jos haluat pysäytyskuvan, klikkaa ruutua hiiren vasemmalla painikkeella.

- Tauko-ohjelman (erilliseen) äänitiedostoon ei ole tullut muutoksia.

- Yhtäjaksoiset, nopeat liikesarjat ilman pysähdyksiä kaikkiin kaarikäytäviin sopivat todennäköisesti parhaiten pienioireisille.

- Hidastettuja, yhtäjaksoisia liikesarjoja tarvitsevat todennäköisesti vaikeampioireiset henkilöt.

- Monioireisten, hankalien yhdistelmien hoitoon saatetaan tarvita myös pysähdyksiä tai erilaisia kallistuskulmia.

- - - On mahdollista, että yhdellä ja samalla henkilöllä jokaisen kaarikäytävän liikesarjan täytyy olla hiukan erilainen kuin muut. Esimerkiksi yksi kaarikäytävä / osa kaarikäytävistä puhdistuu nopealla, yhtäjaksoisella liikesarjalla, toinen hitaammalla yhtäjaksoisella, kolmas saattaa vaatia yhden tai useammankin pysähdyksen, neljäs pysähdysten lisäksi myös hitaamman hoitorytmin.

- Katso tarkemmin luvusta

Video: asentohoidon liikesarjat tasapainoaistin toimintahäiriön hoitoon

2.2.2014

Kaikkien liikesarjojen aloitusasennot muuttuvat:

- kaikkien liikesarjojen aloituskohdan liikerata pyöristyy.

- ylä- ja takakaarien aloitusasento patjan reunan ulkopuolelta tekee mahdolliseksi nousta alaääriasennosta ilman ylimääräistä väistöliikettä, jolla ennen ohitettiin patjan reuna.

Pieniä muutoksia myös itse liikesarjoissa: jokaisen liikesarjan tiukin kaarre ennen loppusuoraa loiventuu jonkin verran.

Kaikki vanhat äänitiedostot teksteineen poistuvat.

Jokaisen kaarikäytävän liikesarjat kuvataan yhtäjaksoisina.

Uudet äänitiedostot sisältävät vain yhtäjaksoiset liikesarjat illman pysähdyksiä.

30.12.2012

Kunkin liikesarjan kokonaiskesto on hiukan hidastunut:

--- vaakakaaret n. 10 sekuntia

--- taka- ja yläkaaret n. 12 sekuntia

--- Pikkulapsilla on kokeiltava (2 - 4 sekuntia) nopeampaa kestoa.

Nenän kierto 4. hoitoasennoissa siten, että takaraivo tekee kiertoliikkeen:

--- vaakakaarien nenä suoraan alaspäin -asennosta 15°  vinoon

--- taka- ja yläkaarien ensimmäinen 45° kierto  75° kallistuksen jälkeen

Ei muutoksia äänitiedostoihin, eikä teksteihin.

10. ja 11.6.2012

10.6.2012
 
Takakaaren aloitus: paina leuka rintaan päin n. 2 cm = 12°
- takakaaren liikesarjan jatko yksinkertaistuu "leuka-rintaan päin" -kulman pienentyessä
Taka- ja yläkaarien aloituskallistus jyrkentyy 75°:seen.
Nopeiden äänitiedostojen taka- ja yläkaarien hoitorytmi hidastuu hieman.
Nopeiden liikesarjojen kesto aloitus(kylki)asennosta "pää pystyyn"-asentoon:
- vaakakaaressa n. 8 sekuntia
- taka- ja yläkaarissa n. 10 sekuntia
Kaikki äänitiedostot on uusittu:
- jokaisen kaarikäytävän liikesarja on yksin omana äänitiedostonaan
- edelleen kolme eri hoitorytmiä:
---- hitaat äänitiedostot 02 - 07
------- 02: vasen vaakakaari
------- 03: oikea vaakakaari
------- 04: vasen takakaari
------- 05: oikea takakaari
------- 06: vasen yläkaari
------- 07: oikea yläkaari
 
---- keskinopeat äänitiedostot 08 - 13
------- 08: vasen vaakakaari
------- 09: oikea vaakakaari
------- 10: vasen takakaari
------- 11: oikea takakaari
------- 12: vasen yläkaari
------- 13: oikea yläkaari
 
---- nopeat äänitiedostot 14 - 19
------- 14: vasen vaakakaari
------- 15: oikea vaakakaari
------- 16: vasen takakaari
------- 17: oikea takakaari
------- 18: vasen yläkaari
------- 19: oikea yläkaari
 
- äänitiedosto 20: tauko-ohjelma
- loppurentoutus viimeiseen tauko-ohjelmaan
 
 
14.4.2012:

 
- Takakaaren aloitus: paina leuka rintaan päin n. 15°, joka on  n. 2,5 cm, kun seuraat katseellasi nenänpään liikettä rintaan päin. Kulma on kokeilujen edetessä siis pienentynyt edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että takakaarien kallistuskulma taaksepäin on todennäköisesti pienempi kuin tähän mennessä on oletettu. Arkikokemuksena tämä ilmenee siten, että ilman tukea, suorilla jaloilla seistessä keho ei pysty kallistumaan taaksepäin kaatumatta kuin korkeintaan n. 15°.
 
- Hengityslihakset tehokkaammin mukaan tauko-ohjelmaan.

Ota hengityslihakset mukaan liikerataharjoituksiin: vedä pitkiä, syviä hengenvetoja, jolloin käytät pallealihaksia mahdollisimman tehokkaasti. Tehosta viidennen vaiheen selkä/vatsaliikkeitä lyhyillä, napakoilla pallealihasten liikkeillä. Tämä on tarpeellista, koska TTH on saattanut jumittaa myös hengityslihaksia ja väristää niidenkin liikeratoja. Huolehdi, että keskivartalo (=napa) on suoraan eteenpäin. Tehokas hengitys on tärkeää senkin vuoksi, että asentohoidon aikana hapen kulutus lisääntyy aineenvaihdunnan tehostuessa. Katso tauko-ohjelma.

- Muutokset on päivitetty äänitiedostojen teksteihin.
- Äänitiedostostoihin ei ole tehty muutoksia.
 

29.3.2012

Hoitoasentojen muutokset:

- Takakaaren aloitus: paina leuka rintaan päin n. 25°.

- Taka- ja yläkaarien ylimpien kaarteiden hienoäätöä:Toisessa hoitoasennossa pää kallistuu alaspäin 60°, josta nenä ja leuka kiertyy patjan reunaan päin ja samalla päälaki kääntyy suoraan lattiaa kohti. Nyt nenän sivu ja silmäkulma koskettavat patjan reunaa 45° kulmassa. Seuravaksi kohotat päätä ja samalla kierrät nenää ja leukaa patjan/lattian suuntaan sekä kohotat myös ylävartalon kohti pystysuoraa istuma-asentoa. Sen jälkeen nouset seisomaan. Katso tauko-ohjelma.

6.3.2012

Hoitoasentojen muutokset:

- Vaakakaaren 4. hoitoasennossa käännä nenä ja leuka vasemmalle /

oikealle vähemmän, n. 15°.

- Takakaaren 1. hoitoasennossa paina leuka rintaan päin vähemmän, n. 30°.

- Taka- ja yläkaaren 2. hoitoasennossa käännä pää enemmän, n. 75° alaviistoon ja 

3. hoitoasennossa kierrä pää vähemmän, n. 15° patjan reunaan päin.

Taka- ja yläkaarien ylimpien kaarteiden hienosaatöä:

Tauko-ohjelman käsiliikkeet:

2. vaihe: Liikuta kättä yläasennosta olkapään korkeudelle ja takaisin. Pidä kämmen korvaan päin ja käden pystysuora liikerata hartian kohdalla. Käsiliike tehdään samalla puolella, jolla vartalon paino on.

30.1.2012

Kädet ja käsivarret mukaan tauko-ohjelman liikerataharjoitteluun

Ihmiskehon tasapainon hallintaan tarvitaan myös käsien ja käsivarsien liikeratojen korjausta. Huolehdi, että taukojen aikana voit tarvittaessa ottaa tukea tuolin selkänojasta tms, jos pystyssä pysyminen on epävarmaa, varsinkin asentohoitojen aloitusvaiheissa. Jos liikesarjat aiheuttavat huimaustuntemuksia, vietä tauot aluksi istuma-asennossa.

Tiukkoja vaatteita, kiristäviä vöitä, yms. kannattaa välttää asentohoidon aikana, jotta veri ja muut nesteet pääsevät virtaamaan mahdollisimman hyvin veri- ja imusuonissa, kun lihakset rentoutuvat. Tällä tavalla saadaan aineenvaihdunta tehostumaan.

Seuraavat vaiheet (1 - 6) kukin n. 30 sekuntia; pidä lantio suorassa, kun seisot. Alla olevia käsiliikkeittä ei ole toistaiseksi lisätty äänitiedostoihin eikä niiden teksteihin.

Tauko-ohjelma jokaisen liikesarjan jälkeen

1. Oikaise käsivarret, kämmenet ja sormet suoraan alas sivuilla; kämmenet reisiin päin, peukaloiden nivelet eteenpäin.  Nouse seisomaan, jalat pienessä haara-asennossa, jalkaterät suoraan eteenpäin ja käsivarret ja kädet suoraan alas. Huolehdi, että vartalo ei kallistu sivuille eikä eteen tai taaksepäin. Vartalon paino on siis tasaisesti molemmilla jalkapohjilla sekä kantapäillä ja päkiöillä.

2Oikaise käsivarsi (siltä puolelta, jolla paino on) sormia myöten suoraan ylös korvan ohi. Siirrä hoidettavan puolen jalka lepoasentoon vähän eteenpäin siten, että jalkapohja koskettaa hyvin kevyesti lattiaa. Vartalon paino on kokonaan toisen jalan varassa ja se jakautuu tasaisesti seisomassa olevan jalkaterän jalkapohjalle.

3. Pysy samassa asennossa, vaihda toinen jalka lepovuoroon ja toinen käsi yläojennukseen. Ohje kuten edellä 2. kohdassa.

4. Molemmat jalat seisoma-asentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin. Kävelyharjoitus paikallaan: koukista kumpaakin polvea vuorotellen. Kantapään keskikohta koskettaa lattiaan, mutta aluksi päkiä ei kohoa lattiasta. Kun jalkaterä pystyy astumaan suorassa (eteenpäin), tee harjoitus päkiää nostaen ja laskien se mahdollisimman suoraan lattiaa vasten. Kädet ja käsivarret heilahtelevat (olkanivelestä) kävelyliikkeitä myötäillen.

5. Vatsa/selkä liikkeet pienessä haara-asennossa seisoen, käsivarret kuten 1 vaiheessa. Vartalon paino on tasaisesti molemmilla jalkapohjilla, jalkaterät suoraan eteenpäin: pyöristä ja oikaise alaselkää vuorotellen. Tehosta liikettä vatsalihaksilla. Jos liike on hankala seisoma-asennossa, laskeudu istumaan siten, että ylävartalon paino on tasaisesti kummallakin pakaralla. Liikuta alaselkää ja lantiota seuraavasti: työnnä vatsaa eteen- ja taaksepäin.

6. Reisiliikkeet istuma-asennossa: työnnä vuorotellen oikeaa ja vasenta reittä suoraan eteen ja taaksepäin. Nosta samalla molemmat kädet (peukalonivelet ylöspäin) ja käsi- varret suorina olkapäiden korkeudelle ja liikuta olkaniveliä ja käsivarsia suorina eteen ja taakse samassa tahdissa kuin reisiä.

 

23.11.2011

Uusi tasapainoaistin testausmenetelmä

Kun uusi tauko-ohjelma otettiin käyttöön, löytyi samalla uusi testausmenetelmä tasapainoaistin toimintakunnon toteamiseksi. Mitä suurempi asentovirhe on kehon jossakin osassa, sitä huonommin tasapainoaisti toimii. Tämä ilmiö on helpoiten todettavissa jalkaterien erilaisista virheasennoista, joita TTH on aiheuttanut kroonisen lihasjännityksen seurauksena.

Testi tehdään seuraavalla tavalla: Mene istuma-asentoon ja aseta jalkaterät siten, että ne osoittavat suoraan eteenpäin. Tee tämä ilman, että katsot jalkoihin. Pidä jalkaterät em. asennossa paikoillaan, kun nouset seisomaan. Kehon hahmotus saattaa antaa nyt aivoihin jalkaterien asennosta aivan erilaisen kuvan. Sen perusteella voisit väittää, että jalkaterät eivät ole suorassa. Tarkista nyt itse tai pyydä jotakuta toista tarkistamaan, mikä jalkaterien todellinen asento on ja suorista sitä edelleen, jos jalkaterät ovat vielä vinossa suuntaan tai toiseen.

Tämä ero jalkaterien aivan suoran asennon ja aivojen antaman kuvan välillä paljastaa asentovirheen, joka kertoo, millaiseen asentoon TTH on jalkaterät muovannut. Asentovirhe saattaa muistuttaa V-kirjainta, jolloin jalkaterät ovat kääntyneet ulospäin, tai ylösalaisin olevaa V-kirjainta, jolloin jalkaterät kääntyvät sisäänpäin. Jalkaterät voivat myös kääntyä vinosti samaan suuntaan. Harvoin molemmat jalkaterät ovat yhtä paljon vinossa. Toinen jalka voi olla myös edempänä kuin toinen. Asentovirhe voi tuntua myös muualla kehossa em. seisoma-asennossa. Esim. voi tuntua siltä, että keskivartalo kiertyy eri tavalla kuin jalkaterät.

Asentohoidossa on ensisijaisesti kyse em. asentovirheen eli lihasten liikeratojen korjaamisesta. Mitä isommista lihaksista on kyse, sitä enemmän työtä se vaatii. On välttämätöntä hoitaa nivelet ja nikamat jäsenkorjauksella. Yksi jäsenkorjauskerta ei useinkaan riitä, vaan on syytä tarkistuttaa tilanne ainakin pari kertaa. Tarvitaan liikerataharjoittelua, venyttelyjä ja monipuolista (aluksi kevyttä) liikuntaa. Kun liikeratojen muuttuessa lihakset kipeytyvät, hierontakin voi olla tarpeen.

 

 

5.8.2011

TTH, asentohoito ja silmälasit

Näköaisti ja tasapainoaisti toimivat tiiviissä yhteistyössä. Kuten kaikki muutkin kehon lihakset myös silmiä ohjaavat pienet lihakset tarvitsevat tasapainoaistin ohjausta ja ne reagoivatkin erittäin herkästi tasapainoaistin toiminnan puutteisiin tai sen korjaantumiseen. Näköaisti antaa puolestaan aivoille ja edelleen tasapainoaistille tietoa siitä, missä asennossa ja asemassa keho on suhteessa ympäristöönsä, ja tämän aistimuksen perusteella tasapainoaisti ohjaa lihasten liikeratoja ja koko kehon asentoa.

Silmälaseilla tehtävä näönkorjaus on siis tärkeä tasapainoaistiakin ajatellen. Näyttää siltä, että kaksi- tai monitehoiset linssit kuormittavat epätasaisesti ja epäedullisesti silmää, koska tarkka näkeminen rajoitetaan vain näkökentän alareunaan. On siis parempi käyttää yksitehoisia linssejä, vaikkakin lasien vaihtaminen vaatii oman vaivannäkönsä. Lisäksi silmien lihakset saavat tarvitsemaansa harjoitusta, kun silmälaseja käytetään mahdollisimman vähän. Tämä tietysti kuormittaa silmiä ohjaavia lihaksia, mutta se ei pääse vaurioittamaan silmiä, koska toistuva asentohoito rentouttaa lihakset.  Silmäjumpalla voi myös auttaa silmiä jaksamaan: seuraat katseellasi (liikuttamatta päätäsi) vaakasuoraa kahdeksikkoa, jonka piirrät ilmaan peukalollasi; vaihda suuntaa muutaman kerran jälkeen. Tee myös seuraava pystysuora liike: seuraat silmilläsi peukaloa, joka siirtyy pystysuoraan ylhäältä alas.

Koska viimeisimmät asentohoitokokemukset ovat osoittaneet, että asentohoito korjaa silmän toimintaa ja näkemistä enemmän kuin on osattu kuvitellakaan, seuraa tilannetta ja vaihda vanhat, väärätehoiset linssit, jotta ne eivät vääristä näkökenttää. Jos tätä ei tehdä, virheellinen näköaistimus välittyy aivoihin ja edelleen kuormittaa tasapainoaistiakin, joka toimii näköaistin antaman tiedon perusteella kehon asennosta ja asemasta ympäristönsä suhteen.  Tämä ristiriitatilanne voi mitätöidä asentohoidon hyviä vaikutuksia.  

Koska TTH aiheuttaa usein toispuoleisia oireita kehossa, tämä ilmiö näyttää vaikuttavan silmiinkin siten, että toinen silmä näkee huonommin kuin toinen. On osoittautunut mahdolliseksi, että asentohoito voi korjata silmien toimintaa niin paljon, että asentohoidon edetessä eritehoiset linssit pitää vaihtaa tasatehoisiksi; siis molemmat linssit samanlaisiksi. Kokeile samalla miedompia linssejä: aloita "pyöristämällä" linssien voimakkuus paremman silmän mukaan seuraavaan kokonaislukuun alaspäin. Esim. jos tarvitset apua lähinäköön, kokeile lukulaseiksi ja muuhun tarkkaan näkemiseen +3,00 vahvuisia linssejä, jos vanha linssi on ollut +3,75. Kauemmaksi (esim. televisiota) katsottaessa saatat aluksi tarvita +2,50. Tämä kokeilu onnistuu pienin kustannuksin ns. Tiimari-lukulaseilla, kun on kyse lähinäön korjaamisesta.

Seuraava on esimerkki omista kokemuksistani. Uusimpien linssien vahvuudet: lähelle oikea +4,5 ja vasen +3,75; kauas oikea 2,5 ja vasen 1,75. (Tarkistettu alkuvuodesta 2011.) Edellinen mittaus seitsemän vuotta sitten: lähelle oikea +3,25 ja vasen 2,75; kauas oikea 1,25 ja vasen 0,75.

Uusimmilla linsseillä näön tarkkuus alkoi huonota sekä lähelle että kauas muutama kuukausi sitten. Esim. teksti alkoi nousta ja "kellua" eri suuntiin. Kokeilin vanhempia laseja, joilla yllätyksekseni näin hyvin sekä kauas että lähelle. Jonkin ajan kuluttua näilläkin laseilla aloin nähdä samalla tavalla epätarkasti sekä kauas että lähelle kuin edellisillä (voimakkaammilla) laseilla. Samalla alkoi niskassa tuntua jonkin verran aamujäykkyyttä. Vähensin silmälasien käyttöä ja hankin ensin lukulasit, joissa molemmat linssit olivat vahvuudeltaan +3,00. Näkeminen lähelle korjaantui ja silmät tuntuivat lepääntyvän. Vähän kauemmaksi (esim. televisiota) katsoessani käytin ensin laseja, joiden linssit olivat +2,50. Kauaksi katsoessa en käytä laseja ollenkaan. Nyt tarvitsen tarkkaan näkemiseen +2,50 ja kauemmaksi enää +1,00. Silmät jaksavat hyvin ja voivat paremmin. Samalla niskajäykkyys on hävinnyt ja muutenkin asentohoidon hyvät vaikutukset ovat tehostuneet.